Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2678(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0543/2007

Συζήτηση :

PV 12/12/2007 - 11
CRE 12/12/2007 - 11

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.8
CRE 13/12/2007 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0622

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.8. Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Κίνας - Διάλογος ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 και B6-0548/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0543/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 και B6-0548/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Edward McMillan-Scott, Georg Jarzembowski, Tunne Kelam, Patrick Gaubert και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Dirk Sterckx και Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto και Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0622)

Παρεμβαίνει ο Toine Manders.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Φεβρουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου