Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0037A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0513/2007

Внесени текстове :

A6-0513/2007

Разисквания :

PV 14/01/2008 - 16
CRE 14/01/2008 - 16

Гласувания :

PV 15/01/2008 - 8.3
CRE 15/01/2008 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0003

Протокол
Понеделник, 14 Януари 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

16. Премахване на дискриминацията по отношение на транспортните тарифи и условия***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент № 11 относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност и на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните – Аспекти, свързани с транспорта [COM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037A(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0513/2007)

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ).

Paolo Costa представи доклада.

Изказа се Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата PSE.

Исказа се по процедурата с вдигане на ръка («catch the eye») Reinhard Rack.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Исказа се по процедурата с вдигане на ръка («catch the eye») Derek Roland Clark.

Изказа се Paolo Costa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 15.01.2008.

Последно осъвременяване: 28 Януари 2008 г.Правна информация