Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0037A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0513/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0513/2007

Συζήτηση :

PV 14/01/2008 - 16
CRE 14/01/2008 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2008 - 8.3
CRE 15/01/2008 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0003

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Ιανουάριος 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Κατάργηση των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 11 περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 παράγραφος 3 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων – Πτυχές που αφορούν τις μεταφορές [COM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037A(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0513/2007)

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Paolo Costa παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

Παρεμβαίνει συμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Reinhard Rack.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει συμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Derek Roland Clark.

Παρεμβαίνει ο Paolo Costa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.01.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουάριος 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου