Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0037A(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0513/2007

Ingediende teksten :

A6-0513/2007

Debatten :

PV 14/01/2008 - 16
CRE 14/01/2008 - 16

Stemmingen :

PV 15/01/2008 - 8.3
CRE 15/01/2008 - 8.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0003

Notulen
Maandag 14 januari 2008 - StraatsburgDefinitieve uitgave

16. Opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, lid 3 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden en Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne - Vervoersaspecten [COM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037A(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0513/2007)

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Paolo Costa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău, namens de PSE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Reinhard Rack.

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Derek Roland Clark.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Costa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 15.01.2008.

Laatst bijgewerkt op: 28 januari 2008Juridische mededeling