Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2146(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0518/2007

Внесени текстове :

A6-0518/2007

Разисквания :

PV 15/01/2008 - 5
CRE 15/01/2008 - 5

Гласувания :

PV 15/01/2008 - 10.2
CRE 15/01/2008 - 10.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0009

Протокол
вторник, 15 януари 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

5. Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г. (разискване)
CRE

Доклад относно стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г. [2007/2146(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Glenis Willmott (A6-0518/2007)

Glenis Willmott представи доклада.

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Edit Bauer (докладчик по становището на комисията FEMM), Thomas Ulmer, от името на групата PPE-DE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата PSE, Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE, Sepp Kusstatscher, от името на групата Verts/ALE, Derek Roland Clark, от името на групата IND/DEM, Jean-Claude Martinez, независим член на ЕП, Romano Maria La Russa (докладчик по становището на комисията ITRE), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Adamos Adamou, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Kathy Sinnott, Luca Romagnoli, Iles Braghetto, Richard Falbr, Ewa Tomaszewska, Jacek Protasiewicz, Gabriela Creţu и Harald Ettl.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Paul Rübig, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Monica Maria Iacob-Ridzi и Stephen Hughes.

Изказаха се: Stavros Dimas и Glenis Willmott .

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 15.01.2008.

Последно осъвременяване: 7 февруари 2008 г.Правна информация