Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2146(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0518/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0518/2007

Συζήτηση :

PV 15/01/2008 - 5
CRE 15/01/2008 - 5

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2008 - 10.2
CRE 15/01/2008 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0009

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5. Κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία [2007/2146(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Glenis Willmott (A6-0518/2007)

Η Glenis Willmott παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Edit Bauer (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Thomas Ulmer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Claude Martinez, μη εγγεγραμμένος, Romano Maria La Russa (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Μαρία Ματσούκα, Αδάμος Αδάμου, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Kathy Sinnott, Luca Romagnoli, Iles Braghetto, Richard Falbr, Ewa Tomaszewska, Jacek Protasiewicz, Gabriela Creţu και Harald Ettl.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Paul Rübig, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Monica Maria Iacob-Ridzi και Stephen Hughes.

Παρεμβαίνουν οι Σταύρος Δήμας και Glenis Willmott.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.01.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου