Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2146(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0518/2007

Ingivna texter :

A6-0518/2007

Debatter :

PV 15/01/2008 - 5
CRE 15/01/2008 - 5

Omröstningar :

PV 15/01/2008 - 10.2
CRE 15/01/2008 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0009

Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2008 - StrasbourgSlutlig utgåva

5. Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012 (debatt)
CRE

Betänkande om gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012 [2007/2146(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Glenis Willmott (A6-0518/2007)

Glenis Willmott redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Edit Bauer (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Thomas Ulmer för PPE-DE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för PSE-gruppen, Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Jean-Claude Martinez, grupplös, Romano Maria La Russa (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Adamos Adamou, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Kathy Sinnott, Luca Romagnoli, Iles Braghetto, Richard Falbr, Ewa Tomaszewska, Jacek Protasiewicz, Gabriela Creţu och Harald Ettl.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet ”catch the eye”: Paul Rübig, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Monica Maria Iacob-Ridzi och Stephen Hughes.

Talare: Stavros Dimas och Glenis Willmott.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 15.01.2008.

Senaste uppdatering: 28 januari 2008Rättsligt meddelande