Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2144(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0481/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0481/2007

Συζήτηση :

PV 14/01/2008 - 15
CRE 14/01/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2008 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0008

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10.1. Η φορολογική μεταχείριση των ζημιών σε περιπτώσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ζημιών σε περιπτώσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα [2007/2144(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Piia-Noora Kauppi (A6-0481/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0008)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου