Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2146(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0518/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0518/2007

Συζήτηση :

PV 15/01/2008 - 5
CRE 15/01/2008 - 5

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2008 - 10.2
CRE 15/01/2008 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0009

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10.2. Κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία [2007/2146(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Glenis Willmott (A6-0518/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0009)

°
° ° °

Παρεμβαίνουν επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την ψηφοφορία οι : Christopher Beazley, Reinhard Rack και Daniel Hannan (ο Πρόεδρος υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός τηρήθηκε κατά γράμμα) και Nigel Farage.

Παρεμβαίνει ο Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος ζητεί, βάσει του άρθρου 171 του κανονισμού, να διακοπεί η συνεδρίαση στο στάδιο αυτό και οι αιτιολογήσεις ψήφου να αναβληθούν για το ίδιο βράδυ στις 10 μ.μ.

Ο Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία το αίτημα.

Με ΗΨ (133 υπέρ, 48 κατά, 2 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα διακοπής.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η ώρα κατά την οποία θα μπορέσουν να γίνουν οι αιτιολογήσεις ψήφου θα αναγγελθεί στις 3 μ.μ.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου