Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2146(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0518/2007

Ingivna texter :

A6-0518/2007

Debatter :

PV 15/01/2008 - 5
CRE 15/01/2008 - 5

Omröstningar :

PV 15/01/2008 - 10.2
CRE 15/01/2008 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0009

Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2008 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.2. Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012 (omröstning)
CRE

Betänkande om gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012 [2007/2146(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Glenis Willmott (A6-0518/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0009)

°
° ° °

Följande yttrade sig om omröstningsförfarandet: Christopher Beazley, Reinhard Rack och Daniel Hannan (talmannen underströk att arbetsordningen hade följts till punkt och pricka) samt Nigel Farage.

Talare: Martin Schulz, för PSE-gruppen, föreslog, med stöd av artikel 171 i arbetsordningen, att sammanträdet skulle avbrytas i detta skede och att röstförklaringarna skulle skjutas upp till kl. 22.00.

Talmannen lät kammaren rösta om detta förslag.

Parlamenetet godkände förslaget genom elektronisk omröstning (133 ja-röster, 48 nej-röster, 2 nedlagda röster).

Talmannen meddelade att tidpunkten för när röstförklaringarna skulle kunna avges skulle tillkännages kl. 15.00.

Senaste uppdatering: 28 januari 2008Rättsligt meddelande