Rodyklė 
Protokolas
Antradienis, 2008 m. balandžio 22 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1. Posėdžio pradžia
 2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3. EIB 2006 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 4. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)
 5. Balsuoti skirtas laikas
  5.1. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos prašymas. Nacionalinio ir regionų lygmens valdymas ir partnerystė bei regioninės politikos srities projektų rengimo pagrindas (Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnis) (balsavimas)
  5.2. Regionų komiteto konsultacijos prašymas. Nacionalinio ir regionų lygmens valdymas ir partnerystė bei regioninės politikos srities projektų rengimo pagrindas (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis) (balsavimas)
  5.3. Regionų komiteto konsultacijos prašymas. Regioninės politikos ir Lisabonos sutarties laikymosi aspektai (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis) (balsavimas)
  5.4. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  5.5. Europos ombudsmeno statutas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  5.6. Organų donorystė ir transplantacija: politikos veiksmai ES lygiu (balsavimas)
  5.7. Savanoriškos veiklos nauda ekonominei ir socialinei sanglaudai (balsavimas)
  5.8. EIB 2006 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  5.9. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, III skirsnis - Komisija (balsavimas)
  5.10. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, I skirsnis - Europos Parlamentas (balsavimas)
  5.11. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, II skirsnis - Taryba (balsavimas)
  5.12. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, IV skirsnis - Teisingumo Teismas (balsavimas)
  5.13. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, V skirsnis - Audito Rūmai (balsavimas)
  5.14. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, VI skirsnis - Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  5.15. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, VII skirsnis - Regionų komitetas (balsavimas)
  5.16. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, VIII skirsnis - Europos ombudsmenas (balsavimas)
  5.17. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. EB bendrasis biudžetas, IX skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)
  5.18. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (balsavimas)
  5.19. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos mokymo fondas (balsavimas)
  5.20. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos profesinio mokymo plėtros centras (balsavimas)
  5.21. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (balsavimas)
  5.22. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (balsavimas)
  5.23. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (balsavimas)
  5.24. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (buvęs Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras) (balsavimas)
  5.25. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos rekonstrukcijos agentūra (balsavimas)
  5.26. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aplinkos agentūra (balsavimas)
  5.27. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (balsavimas)
  5.28. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vaistų agentūra (balsavimas)
  5.29. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos maisto saugos tarnyba (balsavimas)
  5.30. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos jūrų saugumo agentūra (balsavimas)
  5.31. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aviacijos saugos agentūra (balsavimas)
  5.32. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos geležinkelių agentūra (balsavimas)
  5.33. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (balsavimas)
  5.34. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (balsavimas)
  5.35. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Eurojustas (balsavimas)
 6. Oficialus pasveikinimas
 7. Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  7.1. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos policijos koledžas (CEPOL) (balsavimas)
  7.2. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai (EPF) (balsavimas)
  7.3. 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos GNSS priežiūros institucija (balsavimas)
 8. Paaiškinimai dėl balsavimo
 9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11. Maisto produktų kainų kilimas Europos Sąjungoje ir besivystančiose šalyse (diskusijos)
 12. Europos palydovinės radijo navigacijos programos (EGNOS ir GALILEO) ***I (diskusijos)
 13. Finansinių interesų deklaracija
 14. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 15. Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo pagal Teisingumo Teismo sprendimus įgyvendinimas (diskusijos)
 16. Kinijos politika ir jos įtaka Afrikai (diskusijos)
 17. 10-ojo Europos plėtros fondo programavimo įgyvendinimas (diskusijos)
 18. Kito posėdžio darbotvarkė
 19. Posėdžio pabaiga


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1.  Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I. Zimbabvė

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B6-0185/2008 ) ;

- Geoffrey Van Orden , Urszula Gacek , Charles Tannock , Bernd Posselt , Eija-Riitta Korhola ir Tunne Kelam PPE-DE frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B6-0187/2008 ) ;

- Ryszard Czarnecki , Hanna Foltyn-Kubicka , Adam Bielan ir Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B6-0189/2008 ) ;

- Johan Van Hecke ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B6-0193/2008 ) ;

- Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B6-0207/2008 ) ;

- Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu – dėl padėties Zimbabvėje (B6-0208/2008 ) .

II. Iranas: Khadijeh Moghaddam atvejis

- Pasqualina Napoletano , Hannes Swoboda , Christa Prets ir Paulo Casaca PSE frakcijos vardu – dėl moterų teisių Irane (B6-0179/2008 ) ;

- Umberto Guidoni GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Irano aktyvistės Khadijeh Moghaddam atvejo (B6-0182/2008 ) ;

- Michael Gahler , Charles Tannock , Bernd Posselt , Eija-Riitta Korhola , Tunne Kelam , Urszula Gacek ir Jana Hybášková PPE-DE frakcijos vardu – dėl Irano: Khadijeh Moghaddam atvejis (B6-0184/2008 ) ;

- Cristiana Muscardini , Roberta Angelilli , Hanna Foltyn-Kubicka , Adam Bielan , Ryszard Czarnecki ir Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu – dėl Irano: Khadijeh Moghaddam atvejis (B6-0194/2008 ) ;

- Marielle De Sarnez ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu – dėl Irano (B6-0200/2008 ) ;

- Angelika Beer , Raül Romeva i Rueda ir Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu – dėl moterų teisių Irane (B6-0206/2008 ) .

III. Čadas

- Pasqualina Napoletano , Marie-Arlette Carlotti , Glenys Kinnock , Alain Hutchinson ir Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu – dėl Čado (B6-0181/2008 ) ;

- Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Čade (B6-0188/2008 ) ;

- Colm Burke , Rolf Berend , Michael Gahler , Filip Kaczmarek , Jürgen Schröder , Eija-Riitta Korhola , Urszula Gacek ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu – dėl padėties Čade (B6-0190/2008 ) ;

- Hanna Foltyn-Kubicka , Adam Bielan , Ryszard Czarnecki ir Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu – dėl padėties Čade (B6-0201/2008 ) ;

- Thierry Cornillet , Johan Van Hecke , Marielle De Sarnez ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu – dėl Čado (B6-0202/2008 ) ;

- Marie-Hélène Aubert Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Čado (B6-0205/2008 ) .

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.


3.  EIB 2006 m. metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos investicijų banko 2006 m. metinės ataskaitos [2007/2251(INI) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008 ) .

Jean-Pierre Audy pristatė pranešimą.

Kalbėjo Joaquín Almunia (Komisijos narys) .

Kalbėjo: Marusya Ivanova Lyubcheva PSE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Koenraad Dillen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig .

Kalbėjo: Philippe Maystadt (Europos investicijų banko pirmininkas) ir Jean-Pierre Audy .

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.8 protokolo 22.04.2008 .


4.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, III skirsnis - Komisija

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
III skirsnis - Komisija
(SEC(2007)1056 – C6-0390-2007 – 2007/2037(DEC) )
(SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC) ) - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Dan Jørgensen (A6-0109/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, I skirsnis - Europos Parlamentas

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
I skirsnis - Europos Parlamentas [C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, II skirsnis - Taryba

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
II skirsnis – Taryba [C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0096/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, IV skirsnis - Teisingumo Teismas

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0097/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, V skirsnis - Audito Rūmai

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis - Audito Rūmai [C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0093/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, VI skirsnis - Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0098/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, VII skirsnis - Regionų komitetas

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0095/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, VIII skirsnis - Europos ombudsmenas

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis - Europos ombudsmenas [C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0092/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. EB bendrasis biudžetas, IX skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0094/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos mokymo fondas

Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0114/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos profesinio mokymo plėtros centras

Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0110/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras

Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0124/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0117/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (buvęs Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (buvęs Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras) 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0113/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos rekonstrukcijos agentūra

Pranešimas dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0112/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aplinkos agentūra

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0122/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0128/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vaistų agentūra

Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0125/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos maisto saugos tarnyba

Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0120/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos jūrų saugumo agentūra

Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0115/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aviacijos saugos agentūra

Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0383/2007 – 2007/2058(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0118/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos geležinkelių agentūra

Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0387/2007 – 2007/2062(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0123/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra

Pranešimas dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0119/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra

Pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0126/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Eurojustas

Pranešimas dėl Eurojusto 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0129/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos policijos koledžas

Pranešimas dėl Europos policijos koledžo 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0388/2007 – 2007/2063(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0121/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai (EPF)

Pranešimas 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai (EPF) [COM(2007)0458 – C6 0118/2007 – 2007/2064(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0106/2008 )

2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos GNSS priežiūros institucija

Pranešimas dėl Europos GNSS priežiūros institucijos 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0127/2008 )

Dan Jørgensen pristatė pranešimą (A6-0109/2008 ).

José Javier Pomés Ruiz pristatė pranešimą (A6-0091/2008 ).

Nils Lundgren pristatė savo pranešimus (A6-0096/2008 , A6-0097/2008 , A6-0093/2008 , A6-0098/2008 , A6-0095/2008 , A6-0092/2008 ir A6-0094/2008 ).

Hans-Peter Martin nepagarbiai kreipėsi į Pirmininką ir pradėjo pristatinėti savo pranešimus.

Pirmininkas jį pertraukė ir įspėjo, kad pasilieka sau teisę imtis priemonių jo atžvilgiu, kadangi tai jau antras tokio pobūdžio pareiškimas.

Hans-Peter Martin pristatė savo pranešimus (A6-0111/2008 , A6-0114/2008 , A6-0110/2008 , A6-0124/2008 , A6-0117/2008 , A6-0116/2008 , A6-0113/2008 , A6-0112/2008 , A6-0122/2008 , A6-0128/2008 , A6-0125/2008 , A6-0120/2008 , A6-0115/2008 , A6-0118/2008 , A6-0123/2008 , A6-0119/2008 , A6-0126/2008 , A6-0129/2008 , A6-0121/2008 ir A6-0127/2008 ).

Christofer Fjellner pristatė pranešimą (A6-0106/2008 ).

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) .

Kalbėjo: Ralf Walter (DEVE komiteto nuomonės referentas), Jamila Madeira (EMPL komiteto nuomonės referentė), Jutta Haug (ENVI komiteto nuomonės referentė), Luca Romagnoli (TRAN komiteto nuomonės referentas), Helga Trüpel (CULT komiteto nuomonės referentė), Bárbara Dührkop Dührkop (LIBE komiteto nuomonės referentė), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (FEMM komiteto nuomonės referentė), Ingeborg Gräßle PPE-DE frakcijos vardu, Paulo Casaca PSE frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Mogens Camre UEN frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Umberto Guidoni GUE/NGL frakcijos vardu, Jeffrey Titford IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Ashley Mote, Gabriele Stauner, Herbert Bösch, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski, Paul van Buitenen, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Daniel Hannan, Esther De Lange, Edit Herczog, Margarita Starkevičiūtė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, Péter Olajos, Szabolcs Fazakas ir Pierre Pribetich.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Monica Maria Iacob-Ridzi , Richard Corbett ir Costas Botopoulos .

Kalbėjo: Siim Kallas , Dan Jørgensen , José Javier Pomés Ruiz , Hans-Peter Martin ir Christofer Fjellner .

Kalbėjo Hans-Peter Martin , kuris padarė pareiškimą asmeniniu klausimu po Pirmininko pastabų.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.9 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.10 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.11 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.12 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.13 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.14 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.15 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.16 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.17 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.18 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.19 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.20 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.21 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.22 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.23 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.24 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.25 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.26 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.27 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.28 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.29 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.30 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.31 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.32 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.33 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.34 protokolo 22.04.2008 , punktas 5.35 protokolo 22.04.2008 , punktas 7.1 protokolo 22.04.2008 , punktas 7.2 protokolo 22.04.2008 ir punktas 7.3 .


(Posėdis sustabdytas 11.35 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val. )

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

5.  Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1.  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos prašymas. Nacionalinio ir regionų lygmens valdymas ir partnerystė bei regioninės politikos srities projektų rengimo pagrindas (Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnis) (balsavimas)

Konsultacijos prašymas. Nacionalinio ir regionų lygmens valdymas ir partnerystė bei regioninės politikos srities projektų rengimo pagrindas

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

Patvirtinta.


5.2.  Regionų komiteto konsultacijos prašymas. Nacionalinio ir regionų lygmens valdymas ir partnerystė bei regioninės politikos srities projektų rengimo pagrindas (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis) (balsavimas)

Konsultacijos prašymas. Nacionalinio ir regionų lygmens valdymas ir partnerystė bei regioninės politikos srities projektų rengimo pagrindas

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

Patvirtinta.


5.3.  Regionų komiteto konsultacijos prašymas. Regioninės politikos ir Lisabonos sutarties laikymosi aspektai (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis) (balsavimas)

Konsultacijos prašymas. Regioninės politikos ir Lisabonos sutarties laikymosi aspektai

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

Patvirtinta


5.4.  Tarpvalstybinis bendradarbiavimas kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl Sprendimo 2007/…/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo [11563/2007 - C6-0409/2007 - 2007/0821(CNS) ] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS INICIATYVA, PAKEITIMAI IR TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu ( P6_TA(2008)0128 ).


5.5.  Europos ombudsmeno statutas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento sprendimo, iš dalies keičiančio 1994 m. kovo 9 d. Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas, dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų [2006/2223(INI) ] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS, EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

Kalbėjo Anneli Jäätteenmäki (pranešėjas) , kuris pasiūlė balsuoti tik dėl pasiūlymo dėl Parlamento sprendimo, o balsavimą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos atidėti iki vėlesnės sesijos.

Parlamentas pritarė šiai procedūrai.

Priimta vienu balsavimu ( P6_TA(2008)0129 ).


5.6.  Organų donorystė ir transplantacija: politikos veiksmai ES lygiu (balsavimas)

Pranešimas dėl organų donorystės ir transplantacijos: politikos veiksmai ES lygiu [2007/2210(INI) ] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Adamos Adamou (A6-0090/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0130 ).

Kalbėjo dėl balsavimo :

- Adamos Adamou (pranešėjas) ;

- Marios Matsakis pateikė žodinį 38 dalies pakeitimą, kuriam buvo pritarta.


5.7.  Savanoriškos veiklos nauda ekonominei ir socialinei sanglaudai (balsavimas)

Pranešimas dėl savanoriškos veiklos naudos ekonominei ir socialinei sanglaudai [2007/2149(INI) ] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Marian Harkin (A6-0070/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0131 ).


5.8.  EIB 2006 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos investicijų banko 2006 m. metinės ataskaitos [2007/2251(INI) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0132 ).


5.9.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, III skirsnis - Komisija (balsavimas)

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
III skirsnis - Komisija
(SEC(2007)1056 – C6-0390-2007 – 2007/2037(DEC) )
(SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC) ) - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Dan Jørgensen (A6-0109/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0133 )

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0133 ).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Dan Jørgensen (pranešėjas) pateikė žodinį 3 dalies pakeitimą, pakeičiantį 2 ir 4 pakeitimus, kuriam buvo pritarta.


5.10.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, I skirsnis - Europos Parlamentas (balsavimas)

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
I skirsnis - Europos Parlamentas [C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0134 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0134 ).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Zbigniew Zaleski , atsižvelgdamas į didelį vardinių balsavimų skaičių, siekiant sutaupyti laiko pasiūlė Pirmininkui neskaityti šių balsavimų rezultatų, kadangi skaičiai ir taip pateikiami ekranuose (Pirmininkas tam pritarė);

- José Javier Pomés Ruiz , Jan Andersson , Alexander Alvaro ir Ingeborg Gräßle dėl balsavimo dėl 65 dalies tvarkos ir dėl jos turinio.


5.11.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, II skirsnis - Taryba (balsavimas)

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
II skirsnis – Taryba [C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0096/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0135 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0135 ).


5.12.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, IV skirsnis - Teisingumo Teismas (balsavimas)

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0097/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0136 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0136 ).


5.13.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, V skirsnis - Audito Rūmai (balsavimas)

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis - Audito Rūmai [C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0093/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0137 )

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0137 )


5.14.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, VI skirsnis - Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0098/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0138 )

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0138 )


5.15.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, VII skirsnis - Regionų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0095/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0139 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0139 ).


5.16.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, VIII skirsnis - Europos ombudsmenas (balsavimas)

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis - Europos ombudsmenas [C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0092/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0140 )

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0140 ).


5.17.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. EB bendrasis biudžetas, IX skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)

Pranešimas dėl 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nils Lundgren (A6-0094/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0141 )

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0141 ).


5.18.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0142 )

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0142 ).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Herbert Bösch , CONT komiteto pirmininkas, kuris pažymėjo, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 1 dalį jis išbraukė visų Hans-Peter Martin pateiktų pranešimų dėl 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo aiškinamąsias dalis, kadangi jų tekstas neatitiko priimtų pasiūlymų dėl rezoliucijos teksto, ir Hans-Peter Martin – dėl šių pastabų.


5.19.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos mokymo fondas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0114/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0143 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0143 ).


5.20.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos profesinio mokymo plėtros centras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0110/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0144 )

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0144 ).


5.21.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0124/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0145 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0145 ).


5.22.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0117/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0146 )

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0146 ).


5.23.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0147 )

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0147 ).


5.24.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (buvęs Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (buvęs Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras) 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0113/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0148 )

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0148 .


5.25.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos rekonstrukcijos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0112/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0149 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0149 ).


5.26.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aplinkos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0122/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0150 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0150 ).


5.27.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0128/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0151 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0151 ).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Jutta Haug dėl pranešimų dėl 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kuriuose nurodyta Hans-Peter Martin pavardė.


5.28.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vaistų agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0125/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0152 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0152 ).


5.29.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos maisto saugos tarnyba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0120/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0153 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0153 ).


5.30.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos jūrų saugumo agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0115/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0154 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0154 ).


5.31.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aviacijos saugos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0383/2007 – 2007/2058(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0118/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0155 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0155 ).


5.32.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos geležinkelių agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0387/2007 – 2007/2062(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0123/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0156 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0156 ).


5.33.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0119/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0157 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0157 ).


5.34.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0126/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 34.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0158 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0158 ).


5.35.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Eurojustas (balsavimas)

Pranešimas dėl Eurojusto 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0129/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 35.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0159 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0159 ).


6.  Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčią Indonezijos parlamento delegaciją .


7.  Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)

7.1.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos policijos koledžas (CEPOL) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos koledžo 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0388/2007 – 2007/2063(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0121/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 36.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0163 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0163 ).


7.2.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai (EPF) (balsavimas)

Pranešimas 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai (EPF) [COM(2007)0458 – C6 0118/2007 – 2007/2064(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0106/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 37.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0164 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0164 ).


7.3.  2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos GNSS priežiūros institucija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos GNSS priežiūros institucijos 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC) ] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Martin (A6-0127/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 38.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P6_TA(2008)0165 ).

Kartu pritarta sąskaitų uždarymui (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0165 ).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Christopher Heaton-Harris dėl pranešimo pavadinimo.


8.  Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti p aaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Bárbara Dührkop Dührkop - A6-0099/2008 : Bernard Wojciechowski ir Syed Kamall

Pranešimas: Anneli Jäätteenmäki - A6-0076/2008 : Czesław Adam Siekierski

Pranešimas: Adamos Adamou - A6-0090/2008 : Milan Gaľa , Bernard Wojciechowski , Czesław Adam Siekierski , Zuzana Roithová , Mairead McGuinness ir Zdzisław Zbigniew Podkański

Pranešimas: Marian Harkin - A6-0070/2008 : Carlo Fatuzzo

Pranešimas: Dan Jørgensen - A6-0109/2008 : Christopher Heaton-Harris

Pranešimas: José Javier Pomés Ruiz - A6-0091/2008 : Astrid Lulling , Titus Corlăţean ir Christopher Heaton-Harris

Pranešimas: Hans-Peter Martin - A6-0111/2008 : Christopher Heaton-Harris


9.  Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje .

Christopher Beazley pranešė, kad balsuojant dėl Jean-Pierre Audy pranešimo A6-0079/2008 jo balsavimo pultas neveikė.


( Posėdis sustabdytas 13.25 val. ir atnaujintas 15.00 val. )

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

10.  Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11.  Maisto produktų kainų kilimas Europos Sąjungoje ir besivystančiose šalyse (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Maisto produktų kainų kilimas Europos Sąjungoje ir besivystančiose šalyse

Louis Michel (Komisijos narys) ir Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Eoin Ryan UEN frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu, Graham Booth IND/DEM frakcijos vardu, Peter Baco , nepriklausomas Parlamento narys, Mairead McGuinness , Hannes Swoboda , Thierry Cornillet , Janusz Wojciechowski , Claude Turmes , Dimitrios Papadimoulis , Koenraad Dillen , Andreas Schwab ir Josep Borrell Fontelles .

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Niels Busk , Zdzisław Zbigniew Podkański , Marie-Hélène Aubert , Diamanto Manolakou , Luca Romagnoli , John Bowis , Luis Manuel Capoulas Santos , Andrzej Tomasz Zapałowski , Horst Schnellhardt , Alain Hutchinson , Maria Martens , Reino Paasilinna , Karl-Heinz Florenz , Bernadette Bourzai , Gunnar Hökmark , Csaba Sándor Tabajdi , José Albino Silva Peneda , Riitta Myller , Anna Záborská , James Nicholson , Albert Deß ir Mihael Brejc .

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Neil Parish , Bogdan Golik , Robert Sturdy ir Czesław Adam Siekierski .

Kalbėjo: Janez Lenarčič ir Louis Michel .

Su pateiktais pasiūlymais dėl rezoliucijos dar nebuvo galima susipažinti; jie bus paskelbti vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: gegužės mėn. II sesija.


12.  Europos palydovinės radijo navigacijos programos (EGNOS ir GALILEO) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento dėl tolesnio Europos palydovinės radijo navigacijos programų (EGNOS ir GALILEO) įgyvendinimo [COM(2007)0535 - C6-0345/2007 - 2004/0156(COD) ] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Etelka Barsi-Pataky (A6-0144/2008 ) .

Kalbėjo Radovan Žerjav (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) .

PIRMININKAVO: Marek SIWIEC
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) .

Etelka Barsi-Pataky pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Margaritis Schinas (BUDG komiteto nuomonės referentas), Anne E. Jensen (TRAN komiteto nuomonės referentė), Angelika Niebler PPE-DE frakcijos vardu, Norbert Glante PSE frakcijos vardu, Anne Laperrouze ALDE frakcijos vardu, David Hammerstein Verts/ALE frakcijos vardu, Vladimír Remek GUE/NGL frakcijos vardu, Jeffrey Titford IND/DEM frakcijos vardu, Ján Hudacký, Gilles Savary, Tobias Pflüger, Romana Jordan Cizelj, Inés Ayala Sender, Radovan Žerjav, Ulrich Stockmann ir Teresa Riera Madurell.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Christine De Veyrac , Pierre Pribetich , Zuzana Roithová , Andrzej Jan Szejna , Reinhard Rack ir Jörg Leichtfried .

Kalbėjo: Jacques Barrot ir Etelka Barsi-Pataky .

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.4 protokolo 23.04.2008 .


13.  Finansinių interesų deklaracija

Kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių I priedo 2 straipsnio 5 pastraipoje, šie nariai dar nepateikė savo finansinių interesų deklaracijos už 2007 metus:

Jean-Luc Bennahmias , Graham Booth , Małgorzata Handzlik , Kurt Lechner , Jules Maaten , Edith Mastenbroek , José Javier Pomés Ruiz , Teresa Riera Madurell , Britta Thomsen , Catherine Trautmann , John Whittaker .


14.  Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B6-0019/2008 ).

Pirma dalis

Klausimas 45 (Manolis Mavrommatis):  (H-0218/08 ) . Informacijos apie bankų sąskaitas mainai

Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Günter Verheugen taip pat atsakė į klausimus, kuriuos pateikė Manolis Mavrommatis , Reinhard Rack ir Jörg Leichtfried .

Klausimas 46 (Saïd El Khadraoui):  (H-0234/08 ) . Mopedų išmetamos smulkiosios dalelės

Günter Verheugen atsakė į klausimą ir į Saïd El Khadraoui papildomą klausimą.

Klausimas 47 (Johan Van Hecke):  (H-0243/08 ) . 2,2 milijardo vaikų sunkioje padėtyje

Vladimír Špidla (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Johan Van Hecke , Christopher Heaton-Harris ir Andreas Mölzer papildomus klausimus.

Antra dalis

Klausimas 48 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou):  (H-0160/08 ) . Graikijos socialinės apsaugos sistemos reforma

Vladimír Špidla atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomą klausimą.

Klausimas 49 (Eoin Ryan):  (H-0179/08 ) . Kova prieš jaunimo ir ilgalaikį nedarbą Europoje

Vladimír Špidla atsakė į klausimą ir į Eoin Ryan , Reinhard Rack ir Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomus klausimus.

Klausimas 50 (Robert Evans):  (H-0185/08 ) . Kovai su diskriminacija skirti Bendrijos teisės aktai

Vladimír Špidla atsakė į klausimą ir į Robert Evans , Jim Allister ir Philip Bushill-Matthews papildomus klausimus.

Kalbėjo Mario Mantovani

Į klausimus nuo 51 iki 61 bus atsakyta raštu.

62 ir 63 klausimai nebuvo užduoti, kadangi jų tema jau įtraukta į šios sesijos darbotvarkę.

Klausimas 64 (Manuel Medina Ortega):  (H-0155/08 ) . Žuvininkystės susitarimas su Maroku

Joe Borg (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega ir Rosa Miguélez Ramos papildomus klausimus.

Klausimas 65 (Sharon Bowles):  (H-0175/08 ) . Mažus laivus turintys žvejai

Joe Borg atsakė į klausimą ir į Sharon Bowles papildomą klausimą.

Klausimas 66 (Seán Ó Neachtain):  (H-0183/08 ) . Trečdalio Airijos seliavų žvejybos sektoriaus panaikinimo programa

Joe Borg atsakė į klausimą ir į Seán Ó Neachtain papildomą klausimą.

67 klausimas nebuvo pateiktas, nes klausimo teikėjas posėdyje nedalyvavo.

Klausimas 68 (Ioannis Gklavakis):  (H-0221/08 ) . Šiurkštūs Bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimai 2005 m.

Joe Borg atsakė į klausimą ir į Ioannis Gklavakis papildomą klausimą.

Į 69 klausimą bus atsakyta raštu .

Klausimas 70 (Giovanna Corda):  (H-0157/08 ) . Mėlynojo liežuvio ligos plitimas šiaurės Europoje

Androula Vassiliou (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Giovanna Corda ir James Nicholson papildomus klausimus.

Klausimas 71 (Marian Harkin):  (H-0164/08 ) . Jautienos importas iš Brazilijos
Klausimas 72 (Brian Crowley):  (H-0177/08 ) . Jautiena iš Brazilijos

Androula Vassiliou atsakė į klausimus ir į Marian Harkin , Brian Crowley , Mairead McGuinness ir Elspeth Attwooll papildomus klausimus.

Klausimas 73 (Avril Doyle):  (H-0166/08 ) . Pasiūlymas dėl sveikatos priežiūros

Androula Vassiliou atsakė į klausimą ir į Avril Doyle ir Mairead McGuinness papildomus klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą ).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


( Posėdis sustabdytas 20.00 val. ir atnaujintas 21.00 val. )

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

15.  Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo pagal Teisingumo Teismo sprendimus įgyvendinimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo pagal Teisingumo Teismo sprendimus įgyvendinimas

Vladimír Špidla (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Gunnar Hökmark PPE-DE frakcijos vardu, Anne Van Lancker PSE frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu , Philip Bushill-Matthews , Jan Andersson , Pierre Jonckheer , Eva-Britt Svensson , Hélène Goudin , Jacek Protasiewicz , Magda Kósáné Kovács , Gabriele Zimmer , Elmar Brok , Stephen Hughes , Søren Bo Søndergaard , Jacques Toubon , Karin Jöns , Alejandro Cercas , Dariusz Rosati ir Manuel Medina Ortega .

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Monica Maria Iacob-Ridzi , Genowefa Grabowska , Marian Harkin , Georgios Toussas , Małgorzata Handzlik ir Katrin Saks .

Kalbėjo Vladimír Špidla .

Diskusijos baigtos.


16.  Kinijos politika ir jos įtaka Afrikai (diskusijos)

Pranešimas dėl Kinijos politikos ir jos įtakos Afrikai [2007/2255(INI) ] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Ana Maria Gomes (A6-0080/2008 )

Ana Maria Gomes pristatė pranešimą.

Kalbėjo Louis Michel (Komisijos narys) .

Kalbėjo: Bastiaan Belder (AFET komiteto nuomonės referentas) ir Gay Mitchell PPE-DE frakcijos vardu .

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Józef Pinior PSE frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Paul Marie Coûteaux IND/DEM frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys , Daniel Caspary , Alessandro Battilocchio , Danutė Budreikaitė , Wiesław Stefan Kuc , Bastiaan Belder , Zbigniew Zaleski , Vural Öger , Renate Weber , Jan Tadeusz Masiel , Zuzana Roithová , Katrin Saks , Cristian Silviu Buşoi , Colm Burke ir Nirj Deva .

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zita Pleštinská , Czesław Adam Siekierski , José Ribeiro e Castro , Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ir Paul Rübig .

Kalbėjo: Louis Michel ir Ana Maria Gomes .

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.10 protokolo 23.04.2008 .


17.  10-ojo Europos plėtros fondo programavimo įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl 10-ojo Europos plėtros fondo programavimo įgyvendinimo [2007/2138(INI) ] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Marie-Arlette Carlotti (A6-0042/2008 )

Marie-Arlette Carlotti pristatė pranešimą.

Kalbėjo Louis Michel (Komisijos narys) .

Kalbėjo: Romana Jordan Cizelj PPE-DE frakcijos vardu, Alain Hutchinson PSE frakcijos vardu, Danutė Budreikaitė ALDE frakcijos vardu, Leopold Józef Rutowicz UEN frakcijos vardu, Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE frakcijos vardu, ir Filip Kaczmarek .

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zita Pleštinská .

Kalbėjo: Louis Michel ir Marie-Arlette Carlotti .

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.8 protokolo 23.04.2008 .


18.  Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 404.885/OJME ).


19.  Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.05 val.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas

Atnaujinta: 2008 m. birželio 10 d.Teisinis pranešimas