Indiċi 
Minuti
It-Tlieta, 22 t'April 2008 - StrasburguVerżjoni finali
1. Ftuħ tas-Seduta
 2. Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3. Rapport annwali ta' l-EIB (2006) (dibattitu)
 4. Kwittanza 2006 (dibattitu)
 5. Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew Tmexxija u sħubija fil-livelli nazzjonali u reġjonali, u l-bażi għall-abbozzi fil-qasam tal-politika reġjonali (Artikolu 117 tar-Regoli ta' Proċedura)
  5.2. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni Tmexxija u sħubija fil-livelli nazzjonali u reġjonali, u l-bażi għall-abbozzi fil-qasam tal-politika reġjonali (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.3. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni Aspetti tal-politika reġjonali u ta' koeżjoni tat-Trattat ta' Liżbona (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.4. Koperazzjoni transkonfinali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.5. L-Istatut ta' l-Ombudsman Ewropew (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.6. Donazzjoni u trapjant ta' organi: azzjonijiet politiċi fil-livell ta' l-UE (votazzjoni)
  5.7. Il-kontribut tal-volontarjat għall-koeżjoni ekonomika u soċjali (votazzjoni)
  5.8. Rapport annwali ta' l-EIB (2006) (votazzjoni)
  5.9. Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Taqsima III, Kummissjoni (votazzjoni)
  5.10. Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Parlament Ewropew (votazzjoni)
  5.11. Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Kunsill (votazzjoni)
  5.12. Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  5.13. Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Qorti ta' l-Awdituri (votazzjoni)
  5.14. Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Kumitat Ekonomiku u Soċjali (KES) (votazzjoni)
  5.15. Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  5.16. Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  5.17. Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  5.18. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet ta' l-Għajxien u tax-Xogħol (votazzjoni)
  5.19. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (votazzjoni)
  5.20. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali (votazzjoni)
  5.21. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi ta' l-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  5.22. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (votazzjoni)
  5.23. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ għad-Drogi u l-Vizzju tad-Drogi (votazzjoni)
  5.24. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ għar-Razziżmu u l-Ksenofobija (votazzjoni)
  5.25. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (votazzjoni)
  5.26. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (votazzjoni)
  5.27. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza u s-Saħħa fil-Post tax-Xogħol (votazzjoni)
  5.28. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (votazzjoni)
  5.29. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta' l-Ikel (votazzjoni)
  5.30. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (votazzjoni)
  5.31. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni (votazzjoni)
  5.32. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għall-Ferroviji (votazzjoni)
  5.33. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Networks u ta' l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)
  5.34. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koordinazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (FRONTEX) (votazzjoni)
  5.35. Il-Kwittanza ta' l-2006 : EUROJUST (votazzjoni)
 6. Merħba
 7. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  7.1. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)
  7.2. Il-Kwittanza ta' l-2006 : is-sitt, is-seba', it-tmien u d-disa' Fondi Ewropej għall-iżvilupp (EDF) (votazzjoni)
  7.3. Il-Kwittanza ta' l-2006 : Awtorità ta' Sorveljanza tal-GNSS Ewropew (votazzjoni)
 8. Spjegazzjonijiet tal-vot
 9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11. Iż-żieda fil-prezzijiet tal-prodotti ta' l-ikel fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (dibattitu)
 12. Programm Ewropew għar-radjunavigazzjoni permezz ta' satellita (EGNOS u Galileo) ***I (dibattitu)
 13. Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji
 14. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 15. Implimentazzjoni tad-direttiva dwar it-trasferiment ta' impjegati fid-dawl tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja (dibattitu)
 16. Il-politika Ċiniża u l-effetti tagħha fuq l-Afrika (dibattitu)
 17. L-implimentazzjoni tal-programmazzjoni ta' l-għaxar Fond ta' Żvilupp Ewropew (dibattitu)
 18. L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19. Għeluq tas-seduta


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

1.  Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2.  Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu, skond l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip fuq il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I. Iż-Żimbabwe

- Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL , dwar iż-Żimbabwe (B6-0185/2008 ) ;

- Geoffrey Van Orden , Urszula Gacek , Charles Tannock , Bernd Posselt , Eija-Riitta Korhola u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE , dwar iż-Żimbabwe (B6-0187/2008 ) ;

- Ryszard Czarnecki , Hanna Foltyn-Kubicka , Adam Bielan u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN , dwar iż-Żimbabwe (B6-0189/2008 ) ;

- Johan Van Hecke u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE , dwar iż-Żimbabwe (B6-0193/2008 ) ;

- Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE , dwar iż-Żimbabwe (B6-0207/2008 ) ;

- Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE , dwar is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (B6-0208/2008 ) .

II. L-Iran: Il-Każ ta' Khadijeh Moghaddam

- Pasqualina Napoletano , Hannes Swoboda , Christa Prets u Paulo Casaca f'isem il-Grupp PSE , dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Iran (B6-0179/2008 ) ;

- Umberto Guidoni f'isem il-Grupp GUE/NGL , dwar il-każ ta' l-attivist Iranjan Khadijeh Moghaddam (B6-0182/2008 ) ;

- Michael Gahler , Charles Tannock , Bernd Posselt , Eija-Riitta Korhola , Tunne Kelam , Urszula Gacek u Jana Hybášková f'isem il-Grupp PPE-DE , dwar l-Iran: il-każ ta' Khadijeh Moghaddam (B6-0184/2008 ) ;

- Cristiana Muscardini , Roberta Angelilli , Hanna Foltyn-Kubicka , Adam Bielan , Ryszard Czarnecki u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN , dwar l-Iran: il-każ ta' Khadijeh Moghaddam (B6-0194/2008 ) ;

- Marielle De Sarnez u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE , dwar l-Iran (B6-0200/2008 ) ;

- Angelika Beer , Raül Romeva i Rueda u Monica Frassoni f'isem il-Grupp Verts/ALE , dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Iran (B6-0206/2008 ) .

III. Iċ-Ċad

- Pasqualina Napoletano , Marie-Arlette Carlotti , Glenys Kinnock , Alain Hutchinson u Ana Maria Gomes f'isem il-Grupp PSE , dwar iċ-Ċad (B6-0181/2008 ) ;

- Roberto Musacchio f'isem il-Grupp GUE/NGL , dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċad (B6-0188/2008 ) ;

- Colm Burke , Rolf Berend , Michael Gahler , Filip Kaczmarek , Jürgen Schröder , Eija-Riitta Korhola , Urszula Gacek u Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE-DE , dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċad (B6-0190/2008 ) ;

- Hanna Foltyn-Kubicka , Adam Bielan , Ryszard Czarnecki u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN , dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċad (B6-0201/2008 ) ;

- Thierry Cornillet , Johan Van Hecke , Marielle De Sarnez u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE , dwar iċ-Ċad (B6-0202/2008 ) ;

- Marie-Hélène Aubert f'isem il-Grupp Verts/ALE , dwar iċ-Ċad (B6-0205/2008 ) .

Il-ħin għad-diskorsi jiġi allokat skond l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


3.  Rapport annwali ta' l-EIB (2006) (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport annwali tal-Bank Ewropew ta' l-Investiment (EIB) għas-sena 2006 [2007/2251(INI) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008 )

Jean-Pierre Audy ippreżenta r-rapport.

Tkellem Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) .

Tkellmu: Marusya Ivanova Lyubcheva f'isem il-Grupp PSE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Koenraad Dillen Membru mhux affiljat .

Tkellem skond il-proċedura "catch the eye" Paul Rübig .

Tkellmu: Philippe Maystadt (President ta' l-EIB) u Jean-Pierre Audy .

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.8 tal- Minuti ta' 22.04.2008 .


4.  Kwittanza 2006 (dibattitu)

Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Taqsima III, Kummissjoni

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
(SEC(2007)1056 – C6 0390/2007 – 2007/2037(DEC) )
(SEC(2007)1055 – C6 0362/2007 – 2007/2037(DEC) )
Taqsima III, Kummissjoni - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Dan Jørgensen (A6-0109/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Parlament Ewropew

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima I, Parlament Ewropew [C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Kunsill

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima II, Kunsill [C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0096/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Qorti tal-Ġustizzja

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima IV, Qorti tal-Ġustizzja [C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0097/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Qorti ta' l-Awdituri

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima V, Qorti ta' l-Awdituri [C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0093/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Kumitat Ekonomiku u Soċjali (KES)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima VI, Kumitat Ekonomiku u Soċjali [C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0098/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Kumitat tar-Reġjuni

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Sezzjoni VII - Kumitat tar-Reġjuni [C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0095/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Ombudsman Ewropew

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima VIII, Ombudsman Ewropew [C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0092/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima IX, Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0094/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet ta' l-Għajxien u tax-Xogħol

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet ta' l-Għajxien u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0114/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0110/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi ta' l-Unjoni Ewropea

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0124/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0117/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ għad-Drogi u l-Vizzju tad-Drogi

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ għad-Drogi u l-Vizzju tad-Drogi għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ għar-Razziżmu u l-Ksenofobija

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ta’ l-Aġenzija ta’ l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (qabel magħrufa bħala Ċentru ta’ Sorveljanza Ewropew għal Ħarsien mir-Razziżmu u l-Ksenofobija) għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0113/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0112/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0122/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza u s-Saħħa fil-Post tax-Xogħol

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza u s-Saħħa fil-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0128/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0125/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta' l-Ikel

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta' l-Ikel għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0120/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0115/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0383/2007 – 2007/2058(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0118/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għall-Ferroviji

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ferroviji għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0387/2007 – 2007/2062(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0123/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Networks u ta' l-Informazzjoni

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Networks u ta' l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0119/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koordinazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ta' l-Aġenzija Ewropea għal-Ġestjoni ta' Koordinazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0126/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : EUROJUST

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-EUROJUST għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0129/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0388/2007 – 2007/2063(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0121/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : is-sitt, is-seba', it-tmien u d-disa' Fondi Ewropej għall-iżvilupp (EDF)

Rapport Il-Kwittanza ta' l-2006 : is-sitt, is-seba', it-tmien u d-disa' Fondi Ewropej għall-iżvilupp (EDF)2006 [COM(2007)0458 – C6 0118/2007 – 2007/2064(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0106/2008 )

Il-Kwittanza ta' l-2006 : Awtorità ta' Sorveljanza tal-GNSS Ewropew

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ta' l-Awtorità ta' Sorveljanza tal-GNSS Ewropew għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0127/2008 )

Dan Jørgensen ippreżenta r-rapport (A6-0109/2008 ).

José Javier Pomés Ruiz ippreżenta r-rapport (A6-0091/2008 ).

Nils Lundgren ippreżenta r-rapporti tiegħu (A6-0096/2008 , A6-0097/2008 , A6-0093/2008 , A6-0098/2008 , A6-0095/2008 , A6-0092/2008 u A6-0094/2008 ).

Hans-Peter Martin, wara li indirizza lill-President b'mod mhux rispettabbli, beda l-preżentazzjoni tar-rapporti tiegħu.

Il-President interrompieh mill-ewwel biex jindikalu li qed jaġixxi b'dan il-mod għat-tieni darba, u li huwa jirriserva d-dritt li jieħu l-miżuri fil-konfront tiegħu.

Hans-Peter Martin ippreżenta r-rapporti tiegħu (A6-0111/2008 , A6-0114/2008 , A6-0110/2008 , A6-0124/2008 , A6-0117/2008 , A6-0116/2008 , A6-0113/2008 , A6-0112/2008 , A6-0122/2008 , A6-0128/2008 , A6-0125/2008 , A6-0120/2008 , A6-0115/2008 , A6-0118/2008 , A6-0123/2008 , A6-0119/2008 , A6-0126/2008 , A6-0129/2008 , A6-0121/2008 u A6-0127/2008 ).

Christofer Fjellner ippreżenta r-rapport (A6-0106/2008 ).

Tkellem Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Ralf Walter (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Jamila Madeira (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Jutta Haug (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Luca Romagnoli (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Helga Trüpel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Bárbara Dührkop Dührkop (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Ingeborg Gräßle f'isem il-Grupp PPE-DE, Paulo Casaca f'isem il-Grupp PSE, Jan Mulder f'isem il-Grupp ALDE, Mogens Camre f'isem il-Grupp UEN, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Umberto Guidoni f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jeffrey Titford f'isem il-Grupp IND/DEM, Ashley Mote Membru mhux affiljat, Gabriele Stauner , Herbert Bösch , Kyösti Virrankoski , Janusz Wojciechowski , Paul van Buitenen , Esko Seppänen , Jens-Peter Bonde , Daniel Hannan , Esther De Lange , Edit Herczog , Margarita Starkevičiūtė , Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk , Antonio De Blasio , Inés Ayala Sender , Chris Davies , Astrid Lulling , Bogusław Liberadzki , Péter Olajos , Szabolcs Fazakas u Pierre Pribetich .

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Monica Maria Iacob-Ridzi , Richard Corbett u Costas Botopoulos .

Tkellmu: Siim Kallas , Dan Jørgensen , José Javier Pomés Ruiz , Hans-Peter Martin u Christofer Fjellner .

Tkellem Hans-Peter Martin , dwar fatt personali wara l-intervent tal-President.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.9 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.10 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.11 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.12 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.13 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.14 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.15 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.16 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.17 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.18 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.19 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.20 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.21 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.22 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.23 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.24 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.25 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.26 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.27 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.28 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.29 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.30 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.31 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.32 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.33 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.34 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 5.35 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 7.1 tal- Minuti ta' 22.04.2008 , punt 7.2 tal- Minuti ta' 22.04.2008 u punt 7.3 .


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.35
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)

PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

5.  Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet, fl-anness għall-minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1.  Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew Tmexxija u sħubija fil-livelli nazzjonali u reġjonali, u l-bażi għall-abbozzi fil-qasam tal-politika reġjonali (Artikolu 117 tar-Regoli ta' Proċedura)

(votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni dwar: Tmexxija u sħubija fil-livelli nazzjonali u reġjonali, u l-bażi għall-abbozzi fil-qasam tal-politika reġjonali

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

Approvazzjoni


5.2.  Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni Tmexxija u sħubija fil-livelli nazzjonali u reġjonali, u l-bażi għall-abbozzi fil-qasam tal-politika reġjonali (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni dwar: Tmexxija u sħubija fil-livelli nazzjonali u reġjonali, u l-bażi għall-abbozzi fil-qasam tal-politika reġjonali

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

Approvazzjoni


5.3.  Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni Aspetti tal-politika reġjonali u ta' koeżjoni tat-Trattat ta' Liżbona (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni dwar: Aspetti tal-politika reġjonali u ta' koeżjoni tat-Trattat ta' Liżbona

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

Approvazzjoni


5.4.  Koperazzjoni transkonfinali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja bil-ħsieb tiġi adottata deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2007/.../ĠAI dwar it-titjib tal-koperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali [11563/2007 - C6-0409/2007 - 2007/0821(CNS) ] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

INIZJATTIVA TAR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika ( P6_TA(2008)0128 )


5.5.  L-Istatut ta' l-Ombudsman Ewropew (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li temenda d-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom tad-9 ta' Marzu 1994 dwar ir-regolamenti u l-kondizzjonijiet ġenerali li jirregolaw il-qadi tad-dmirijiet ta' l-Ombudsman [2006/2223(INI) ] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI, DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Tkellem Anneli Jäätteenmäki (rapporteur) , li proponiet li l-votazzjoni ssir biss dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament, filwaqt li l-votazzjoni dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni issir f'sessjoni parzjali aktar tard.

Il-Parlament qabel ma' din il-proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0129 )


5.6.  Donazzjoni u trapjant ta' organi: azzjonijiet politiċi fil-livell ta' l-UE (votazzjoni)

Rapport dwar azzjonijiet politiċi fil-livell ta' l-UE dwar donazzjoni u trapjant ta' organi [2007/2210(INI) ] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Adamos Adamou (A6-0090/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0130 )

Tkellmu:

- Adamos Adamou (rapporteur) ;

- Marios Matsakis ressaq emenda orali, għall-paragrafu 38 li ġiet aċċettata.


5.7.  Il-kontribut tal-volontarjat għall-koeżjoni ekonomika u soċjali (votazzjoni)

Rapport dwar il-kontribut tal-volontarjat għall-koeżjoni ekonomika u soċjali [2007/2149(INI) ] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Marian Harkin (A6-0070/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0131 )


5.8.  Rapport annwali ta' l-EIB (2006) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali tal-Bank Ewropew ta' l-Investiment (EIB) għas-sena 2006 [2007/2251(INI) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0132 )


5.9.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Taqsima III, Kummissjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
(SEC(2007)1056 – C6 0390/2007 – 2007/2037(DEC) )
(SEC(2007)1055 – C6 0362/2007 – 2007/2037(DEC) )
Taqsima III, Kummissjoni - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Dan Jørgensen (A6-0109/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0133 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0133 )

Tkellmu :

- Dan Jørgensen (rapporteur) ressaq emenda orali għall-paragrafu 3, sabiex tieħu post l-emendi orali 2 u 4, u ġiet aċċettata.


5.10.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima I, Parlament Ewropew [C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0134 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0134 )

Tkellmu :

- Zbigniew Zaleski , li minħabba n-numru kbir ta' votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet, ippropona, sabiex ma jintilifx aktar ħin, biex il-President ma jaqrax iċ-ċifri tar-riżultati, peress li dawn xorta qed jidhru fuq l-iskrijns (Il-President qabel mas-suġġeriment);

- José Javier Pomés Ruiz , Jan Andersson , Alexander Alvaro u Ingeborg Gräßle dwar il-proċedura tal-votazzjoni tal-paragrafu 65 u l-kontenut tiegħu.


5.11.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Kunsill (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima II, Kunsill [C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0096/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0135 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0135 )


5.12.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima IV, Qorti tal-Ġustizzja [C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0097/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0136 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0136 )


5.13.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Qorti ta' l-Awdituri (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima V, Qorti ta' l-Awdituri [C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0093/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0137

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0137 )


5.14.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Kumitat Ekonomiku u Soċjali (KES) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima VI, Kumitat Ekonomiku u Soċjali [C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0098/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0138 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0138 )


5.15.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Sezzjoni VII - Kumitat tar-Reġjuni [C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0095/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0139 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0139 )


5.16.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Ombudsman Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima VIII, Ombudsman Ewropew [C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0092/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2008)0140 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0140 )


5.17.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : baġit ġenerali ta' l-UE, Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006
Taqsima IX, Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Nils Lundgren (A6-0094/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2008)0141 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0141 )


5.18.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet ta' l-Għajxien u tax-Xogħol (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet ta' l-Għajxien u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2008)0142 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0142 )

Tkellmu :

- Herbert Bösch , Chairman tal-Kumitat CONT, ġibed l-attenzjoni, li b'konformitá ma' l-Artikolu 48 (1) tar-Regoli ta' Proċedura, huwa kien ħassar in-nota spjegattiva tar-rapporti ta' kwittanza 2006 kollha mressqa minn Hans-Peter Martin minħabba li ma kinux konformi mat-testi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet adottati, u s-Sur Hans-Peter Martin dwar dan l-intervent.


5.19.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0114/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0143 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0143 )


5.20.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0110/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0144 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0144 )


5.21.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi ta' l-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0124/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0145 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0145 )


5.22.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0117/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0146 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0146 )


5.23.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ għad-Drogi u l-Vizzju tad-Drogi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ għad-Drogi u l-Vizzju tad-Drogi għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 23)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0147 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0147 )


5.24.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ għar-Razziżmu u l-Ksenofobija (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ta’ l-Aġenzija ta’ l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (qabel magħrufa bħala Ċentru ta’ Sorveljanza Ewropew għal Ħarsien mir-Razziżmu u l-Ksenofobija) għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0113/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 24)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0148 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0148 )


5.25.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0112/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 25)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0149 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0149 )


5.26.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0122/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 26)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0150 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0150 )


5.27.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza u s-Saħħa fil-Post tax-Xogħol (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza u s-Saħħa fil-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0128/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 27)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0151 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0151 )

Tkellmu :

- Jutta Haug dwar ir-rapporti ta' kwittanza 2006 li għandhom l-isem ta' Hans-Peter Martin .


5.28.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0125/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 28)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0152 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0152 )


5.29.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta' l-Ikel (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta' l-Ikel għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0120/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 29)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0153 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0153 )


5.30.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0115/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 30)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0154 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0154 )


5.31.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0383/2007 – 2007/2058(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0118/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 31)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0155 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0155 )


5.32.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għall-Ferroviji (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ferroviji għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0387/2007 – 2007/2062(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0123/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 32)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0156 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0156 )


5.33.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Networks u ta' l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Networks u ta' l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0119/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 33)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0157 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0157 )


5.34.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koordinazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (FRONTEX) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ta' l-Aġenzija Ewropea għal-Ġestjoni ta' Koordinazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0126/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 34)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0158 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0158 )


5.35.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : EUROJUST (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-EUROJUST għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0129/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 35)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0159 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0159 )


6.  Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil delegazzjoni mill-Parlament Indoneżjan li ħadet postha fil-gallarija uffiċjali.


7.  Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

7.1.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0388/2007 – 2007/2063(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0121/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 36)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0163 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0163 )


7.2.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : is-sitt, is-seba', it-tmien u d-disa' Fondi Ewropej għall-iżvilupp (EDF) (votazzjoni)

Rapport Il-Kwittanza ta' l-2006 : is-sitt, is-seba', it-tmien u d-disa' Fondi Ewropej għall-iżvilupp (EDF)2006 [COM(2007)0458 – C6 0118/2007 – 2007/2064(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0106/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 37)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0164 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0164 )


7.3.  Il-Kwittanza ta' l-2006 : Awtorità ta' Sorveljanza tal-GNSS Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ta' l-Awtorità ta' Sorveljanza tal-GNSS Ewropew għas-sena finanzjarja 2006 [C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC) ] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0127/2008 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 38)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0165 )

L-għeluq tal-kontijiet għalhekk ġie approvat (ara l-Anness V, l-Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P6_TA(2008)0165 )

Tkellmu :

- Christopher Heaton-Harris dwar it-titolu tar-rapport.


8.  Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Bárbara Dührkop Dührkop - A6-0099/2008 : Bernard Wojciechowski u Syed Kamall

Rapport Anneli Jäätteenmäki - A6-0076/2008 : Czesław Adam Siekierski

Rapport Adamos Adamou - A6-0090/2008 : Milan Gaľa , Bernard Wojciechowski , Czesław Adam Siekierski , Zuzana Roithová , Mairead McGuinness u Zdzisław Zbigniew Podkański

Rapport Marian Harkin - A6-0070/2008 : Carlo Fatuzzo

Rapport Dan Jørgensen - A6-0109/2008 : Christopher Heaton-Harris

Rapport José Javier Pomés Ruiz - A6-0091/2008 : Astrid Lulling , Titus Corlăţean u Christopher Heaton-Harris

Rapport Hans-Peter Martin - A6-0111/2008 : Christopher Heaton-Harris


9.  Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

Christopher Beazley avża li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Jean-Pierre Audy - A6-0079/2008 .


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.25
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Gérard ONESTA
Viċi-President

10.  Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11.  Iż-żieda fil-prezzijiet tal-prodotti ta' l-ikel fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Iż-żieda fil-prezzijiet tal-prodotti ta' l-ikel fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) u Janez Lenarčič (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Eoin Ryan f'isem il-Grupp UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf f'isem il-Grupp Verts/ALE, Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL, Graham Booth f'isem il-Grupp IND/DEM, Peter Baco Membru mhux affiljat, Mairead McGuinness , Hannes Swoboda , Thierry Cornillet , Janusz Wojciechowski , Claude Turmes , Dimitrios Papadimoulis , Koenraad Dillen , Andreas Schwab u Josep Borrell Fontelles .

PRESIDENT: Adam BIELAN
Viċi-President

Tkellmu: Niels Busk , Zdzisław Zbigniew Podkański , Marie-Hélène Aubert , Diamanto Manolakou , Luca Romagnoli , John Bowis , Luis Manuel Capoulas Santos , Andrzej Tomasz Zapałowski , Horst Schnellhardt , Alain Hutchinson , Maria Martens , Reino Paasilinna , Karl-Heinz Florenz , Bernadette Bourzai , Gunnar Hökmark , Csaba Sándor Tabajdi , José Albino Silva Peneda , Riitta Myller , Anna Záborská , James Nicholson , Albert Deß u Mihael Brejc .

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Neil Parish , Bogdan Golik , Robert Sturdy u Czesław Adam Siekierski .

Tkellmu: Janez Lenarčič u Louis Michel .

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: perjodu tas-seduta ta' Mejju II .


12.  Programm Ewropew għar-radjunavigazzjoni permezz ta' satellita (EGNOS u Galileo) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-segwitu għall-implimentazzjoni tal-programmi Ewropej ta' radjunavigazzjoni bis-satellita (EGNOS u Galileo) [COM(2007)0535 - C6-0345/2007 - 2004/0156(COD) ] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Etelka Barsi-Pataky (A6-0144/2008 )

Tkellem Radovan Žerjav (President fil-kariga tal-Kunsill) .

PRESIDENT: Marek SIWIEC
Viċi-President

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni) .

Etelka Barsi-Pataky ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Margaritis Schinas (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Anne E. Jensen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Angelika Niebler f'isem il-Grupp PPE-DE, Norbert Glante f'isem il-Grupp PSE, Anne Laperrouze f'isem il-Grupp ALDE, David Hammerstein f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vladimír Remek f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jeffrey Titford f'isem il-Grupp IND/DEM, Ján Hudacký , Gilles Savary , Tobias Pflüger , Romana Jordan Cizelj , Inés Ayala Sender , Radovan Žerjav , Ulrich Stockmann u Teresa Riera Madurell .

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Christine De Veyrac , Pierre Pribetich , Zuzana Roithová , Andrzej Jan Szejna , Reinhard Rack u Jörg Leichtfried .

Tkellmu: Jacques Barrot u Etelka Barsi-Pataky .

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.4 tal- Minuti ta' 23.04.2008 .


13.  Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji

Il-Membri li ġejjin kienu għadhom ma aġġornawx id-dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji tagħhom għas-sena 2007, bi qbil ma' l-Anness I, Artikolu 2(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

Jean-Luc Bennahmias , Graham Booth , Małgorzata Handzlik , Kurt Lechner , Jules Maaten , Edith Mastenbroek , José Javier Pomés Ruiz , Teresa Riera Madurell , Britta Thomsen , Catherine Trautmann , John Whittaker .


14.  Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0019/2008 ).

L-ewwel parti

Mistoqsija 45 (Manolis Mavrommatis):  (H-0218/08 ) . Skambju ta' informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji.

Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija.

PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

Günter Verheugen wieġeb ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manolis Mavrommatis , Reinhard Rack u Jörg Leichtfried .

Mistoqsija 46 (Saïd El Khadraoui):  (H-0234/08 ) . Emissjonijiet ta' trab fin mill-muturi tas-sewqan.

Günter Verheugen wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Saïd El Khadraoui .

Mistoqsija 47 (Johan Van Hecke):  (H-0243/08 ) . 2.2 biljun tifel u tifla f'sitwazzjonijiet diffiċli.

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Johan Van Hecke , Christopher Heaton-Harris u Andreas Mölzer .

It-tieni parti

Mistoqsija 48 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou):  (H-0160/08 ) . Riformi tas-sistema ta' l-assikurazzjoni soċjali tal-Greċja.

Vladimír Špidla wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou .

Mistoqsija 49 (Eoin Ryan):  (H-0179/08 ) . Il-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-qgħad għal żmien twil fl-Ewropa.

Vladimír Špidla wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Eoin Ryan , Reinhard Rack u Marie Panayotopoulos-Cassiotou .

Mistoqsija 50 (Robert Evans):  (H-0185/08 ) . Leġiżlazzjoni Komunitarja kontra d-diskriminazzjonijiet.

Vladimír Špidla wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Robert Evans , Jim Allister u Philip Bushill-Matthews .

Tkellem Mario Mantovani

Il-mistoqsijiet minn 51 sa 61 se jingħataw tweġiba bil-miktub.

Il-mistoqsijiet 62 u 63 ma ssejħux, minħabba li s-suġġett tagħhom kien diġà inkluż fl-aġenda ta' din is-sessjoni parzjali.

Mistoqsija 64 (Manuel Medina Ortega):  (H-0155/08 ) . Ftehima dwar is-sajd mal-Marokk

Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega u Rosa Miguélez Ramos .

Mistoqsija 65 (Sharon Bowles):  (H-0175/08 ) . Sajjieda żgħar

Joe Borg wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Sharon Bowles .

Mistoqsija 66 (Seán Ó Neachtain):  (H-0183/08 ) . Programm għaż-żarmar ta' terz tas-settur tas-sajd għall-ħut abjad tal-fond ('Whitefish') fl-Irlanda.

Joe Borg wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Seán Ó Neachtain .

Il-mistoqsija 67 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 68 (Ioannis Gklavakis):  (H-0221/08 ) . Ksur gravi tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd fl-2005.

Joe Borg wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Ioannis Gklavakis.

Il-mistoqsija 69 se tingħata tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 70 (Giovanna Corda):  (H-0157/08 ) . Il-firxa tad-deni katarrali ('bluetongue desease') fin-naħa ta' fuq ta' l-Ewropa.

Androula Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Giovanna Corda u James Nicholson .

Mistoqsija 71 (Marian Harkin):  (H-0164/08 ) . Importazzjoni tal-laħam taċ-ċanga Brażiljan.
Mistoqsija 72 (Brian Crowley):  (H-0177/08 ) . Il-laħam taċ-ċanga Brażiljan

Androula Vassiliou wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marian Harkin , Brian Crowley , Mairead McGuinness u Elspeth Attwooll .

Mistoqsija 73 (Avril Doyle):  (H-0166/08 ) . Proposta dwar il-kura tas-saħħa

Androula Vassiliou wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Avril Doyle u Mairead McGuinness .

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem ( ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti )

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

15.  Implimentazzjoni tad-direttiva dwar it-trasferiment ta' impjegati fid-dawl tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Implimentazzjoni tad-direttiva dwar it-trasferiment ta' impjegati fid-dawl tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Gunnar Hökmark f'isem il-Grupp PPE-DE, Anne Van Lancker f'isem il-Grupp PSE, Anne E. Jensen f'isem il-Grupp ALDE, Roberts Zīle f'isem il-Grupp UEN, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kathy Sinnott f'isem il-Grupp IND/DEM , Philip Bushill-Matthews , Jan Andersson , Pierre Jonckheer , Eva-Britt Svensson , Hélène Goudin , Jacek Protasiewicz , Magda Kósáné Kovács , Gabriele Zimmer , Elmar Brok , Stephen Hughes , Søren Bo Søndergaard , Jacques Toubon , Karin Jöns , Alejandro Cercas , Dariusz Rosati u Manuel Medina Ortega .

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Monica Maria Iacob-Ridzi , Genowefa Grabowska , Marian Harkin , Georgios Toussas , Małgorzata Handzlik u Katrin Saks .

Tkellem Vladimír Špidla .

Id-dibattitu ngħalaq.


16.  Il-politika Ċiniża u l-effetti tagħha fuq l-Afrika (dibattitu)

Rapport dwar il-politika Ċiniża u l-effetti tagħha fuq l-Afrika [2007/2255(INI) ] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Ana Maria Gomes (A6-0080/2008 )

Ana Maria Gomes ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) .

Tkellmu: Bastiaan Belder (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET) u Gay Mitchell f'isem il-Grupp PPE-DE .

PRESIDENT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

Tkellmu: Józef Pinior f'isem il-Grupp PSE, Fiona Hall f'isem il-Grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Paul Marie Coûteaux f'isem il-Grupp IND/DEM, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat , Daniel Caspary , Alessandro Battilocchio , Danutė Budreikaitė , Wiesław Stefan Kuc , Bastiaan Belder , Zbigniew Zaleski , Vural Öger , Renate Weber , Jan Tadeusz Masiel , Zuzana Roithová , Katrin Saks , Cristian Silviu Buşoi , Colm Burke u Nirj Deva .

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Zita Pleštinská , Czesław Adam Siekierski , José Ribeiro e Castro , Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk u Paul Rübig .

Tkellmu: Louis Michel u Ana Maria Gomes .

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.10 tal- Minuti ta' 23.04.2008 .


17.  L-implimentazzjoni tal-programmazzjoni ta' l-għaxar Fond ta' Żvilupp Ewropew (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-programmazzjoni ta' l-għaxar Fond ta' Żvilupp Ewropew [2007/2138(INI) ] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Marie-Arlette Carlotti (A6-0042/2008 )

Marie-Arlette Carlotti ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) .

Tkellmu: Romana Jordan Cizelj f'isem il-Grupp PPE-DE, Alain Hutchinson f'isem il-Grupp PSE, Danutė Budreikaitė f'isem il-Grupp ALDE, Leopold Józef Rutowicz f'isem il-Grupp UEN, Mikel Irujo Amezaga f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Filip Kaczmarek .

Tkellem skond il-proċedura "catch the eye" Zita Pleštinská .

Tkellmu: Louis Michel u Marie-Arlette Carlotti .

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.8 tal- Minuti ta' 23.04.2008 .


18.  L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 404.885/OJME).


19.  Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 00.05.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Segretarju Ġenerali

Viċi President

Aġġornata l-aħħar: 10 ta' Ġunju 2008Avviż legali