Forrige 
 Næste 
PVTACRE
ProtokolAndre formater
Tirsdag den 22. april 2008 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.EIB's årsberetning 2006 (forhandling)
 4.Decharge 2006 (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Styreform og partnerskab på nationalt og regionalt plan og grundlaget for regionalpolitiske projekter (forretningsordenens artikel 117) (afstemning)
  5.2.Anmodning om høring af Regionsudvalget: Styreform og partnerskab på nationalt og regionalt plan og grundlaget for regionalpolitiske projekter (forretningsordenens artikel 118) (afstemning)
  5.3.Anmodning om høring af Regionsudvalget: Lissabontraktatens samhørigheds- og regionalpolitiske aspekter (forretningsordenens artikel 118) (afstemning)
  5.4.Terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  5.5.Den Europæiske Ombudsmands statut (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  5.6.Organdonation og transplantation (afstemning)
  5.7.Frivilligt arbejde (afstemning)
  5.8.EIB's årsberetning 2006(afstemning)
  5.9.Decharge 2006: Sektion III, Kommissionen (afstemning)
  5.10.Decharge 2006: Sektion I, Europa-Parlamentet (afstemning)
  5.11.Decharge 2006: Sektion II, Rådet (afstemning)
  5.12.Decharge 2006: Sektion IV, Domstolen (afstemning)
  5.13.Decharge 2006: Sektion V, Revisionsretten (afstemning)
  5.14.Decharge 2006: Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  5.15.Decharge 2006: Sektion VII, Regionsudvalget (afstemning)
  5.16.Decharge 2006: Sektion VIII, Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  5.17.Decharge 2006: Sektion IX, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  5.18.Decharge 2006: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (afstemning)
  5.19.Decharge 2006: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (afstemning)
  5.20.Decharge 2006: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (afstemning)
  5.21.Decharge 2006: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (afstemning)
  5.22.Decharge 2006: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (afstemning)
  5.23.Decharge 2006: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (afstemning)
  5.24.Decharge 2006: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (afstemning)
  5.25.Decharge 2006: Det Europæiske Genopbygningsagentur (afstemning)
  5.26.Decharge 2006: Det Europæiske Miljøagentur (afstemning)
  5.27.Decharge 2006: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (afstemning)
  5.28.Decharge 2006: Det Europæiske Lægemiddelagentur (afstemning)
  5.29.Decharge 2006: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (afstemning)
  5.30.Decharge 2006: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (afstemning)
  5.31.Decharge 2006: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (afstemning)
  5.32.Decharge 2006: Det Europæiske Jernbaneagentur (afstemning)
  5.33.Decharge 2006: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (ENISA) (afstemning)
  5.34.Decharge 2006: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (FRONTEX) (afstemning)
  5.35.Decharge 2006: Eurojust (afstemning)
 6.Velkomstord
 7.Afstemningstid (fortsat)
  7.1.Decharge 2006: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (CEPOL) (afstemning)
  7.2.Decharge 2006: den 6., 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF) (afstemning)
  7.3.Decharge 2006: Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Prisstigninger på fødevarer i Den Europæiske Union og i udviklingslandene (forhandling)
 12.Europæiske satellitnavigationsprogrammer ***I (forhandling)
 13.Erklæring om økonomisk interesse
 14.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 15.Gennemførelse af direktivet om udstationering af arbejdstagere på grundlag af Domstolens domme (forhandling)
 16.Kinesisk politik og dens virkninger for Afrika (forhandling)
 17.Gennemførelsen af 10. Europæiske Udviklingsfond (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol
Endelig udgave (255 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (186 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (532 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (2916 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (260 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (212 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (1507 kb)
Seneste opdatering: 5. maj 2008Juridisk meddelelse