Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2625(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0387/2008

Συζήτηση :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0413

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

13.3. Δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 και B6-0407/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0387/2008

(αντικαθιστά τις B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 και B6-0407/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles και Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Renate Weber και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0413)

Τελευταία ενημέρωση: 2 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου