Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2199(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0114/2009

Forhandlinger :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14
PV 25/03/2009 - 7
CRE 25/03/2009 - 7

Afstemninger :

PV 26/03/2009 - 4.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0193

Protokol
Mandag den 23. marts 2009 - StrasbourgEndelig udgave

14. Økonomisk partnerskabsaftale EF/Cariforum *** - Økonomisk partnerskabsaftale EF/Côte d'Ivoire *** - Økonomisk partnerskabsaftale EF/Cariforum - Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Côte d'Ivoire - Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Ghana - Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Stillehavslandene - Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/SADC-ØPA-landene - Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/landene i det østlige og sydlige Afrika - Økonomisk partnerskabsaftale EF/ landene i Det Østafrikanske Fællesskab - Økonomisk partnerskabsaftale EF/ Centralafrika (forhandling)
CRE

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforum-landene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A6-0117/2009)

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Cote d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Erika Mann (A6-0144/2009)

- (O-0033/2009) af Helmuth Markov og David Martin for INTA til Rådet: Aftalen om økonomisk partnerskab mellem Cariforum-staterne på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den anden side (B6-0203/2009)

- (O-0034/2009) af Helmuth Markov og David Martin for INTA til Kommissionen:Aftalen om økonomisk partnerskab mellem Cariforum-staterne på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den anden side (B6-0204/2009)

- (O-0047/2009) af Helmuth Markov og Erika Mann for INTA til Rådet: Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Côte d'Ivoire på den anden (B6-0217/2009)

- (O-0048/2009) af Helmuth Markov og Erika Mann for INTA til Kommissionen: Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Côte d'Ivoire på den anden (B6-0218/2009)

- (O-0035/2009) af Helmuth Markov og Christofer Fjellner for INTA til Rådet: Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ghana på den anden side (B6-0205/2009)

- (O-0036/2009) af Helmuth Markov og Christofer Fjellner for INTA til Kommissionen: Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ghana på den anden side (B6-0206/2009)

- (O-0037/2009) af Helmuth Markov og Glyn Ford for INTA til Rådet: Den foreløbige partnerskabsaftale mellem Stillehavslandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab på den anden side (B6-0207/2009)

- (O-0038/2009) af Helmuth Markov og Glyn Ford for INTA til Kommissionen: Den foreløbige partnerskabsaftale mellem Stillehavslandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab på den anden side (B6-0208/2009)

- (O-0039/2009) af Helmuth Markov og Robert Sturdy for INTA til Rådet: Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side (B6-0209/2009)

- (O-0040/2009) af Helmuth Markov og Robert Sturdy for INTA til Kommissionen: Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side (B6-0210/2009)

- (O-0041/2009) af Helmuth Markov og Daniel Caspary for INTA til Rådet: Den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den anden side (B6-0211/2009)

- (O-0042/2009) af Helmuth Markov og Daniel Caspary for INTA til Kommissionen: Den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den anden side (B6-0212/2009)

- (O-0043/2009) af Helmuth Markov for INTA til Rådet: Aftalen om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og partnerlandene i Det Østafrikanske Fællesskab på den anden side (B6-0213/2009)

- (O-0044/2009) af Helmuth Markov for INTA til Kommissionen: Aftalen om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og partnerlandene i Det Østafrikanske Fællesskab på den anden side (B6-0214/2009)

- (O-0045/2009) af Helmuth Markov og Kader Arif for INTA til Rådet: Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side (B6-0215/2009)

- (O-0046/2009) af Helmuth Markov og Kader Arif for INTA til Kommissionen: Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side (B6-0216/2009)

David Martin og Erika Mann forelagde deres henstillinger.

Helmuth Markov, Christofer Fjellner, Daniel Caspary og Kader Arif begrundede deres mundtlige forespørgsler.

FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

Glyn Ford (stiller) begrundede sin mundtlige forespørgsel.

Jan Kohout (formand for Rådet) og Catherine Ashton (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

Robert Sturdy begrundede sin mundtlige forespørgsel.

Talere: Jürgen Schröder (ordfører for udtalelse fra DEVE) (A6-0117/2009), Johan Van Hecke (ordfører for udtalelse fra DEVE) (A6-0114/2009), Alain Hutchinson for PSE-Gruppen, Ignasi Guardans Cambó for ALDE-Gruppen, Liam Aylward for UEN-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Madeleine Jouye de Grandmaison for GUE/NGL-Gruppen, Syed Kamall, Glenys Kinnock, Fiona Hall, Jean-Pierre Audy og Georgios Papastamkos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Glenys Kinnock, Marie Anne Isler Béguin og Daniel Caspary.

Talere: Jan Kohout, Catherine Ashton, David Martin og Erika Mann

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- David Martin for INTA om den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (B6-0141/2009)

- Christofer Fjellner for INTA om den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ghana på den anden side (B6-0142/2009)

- Glyn Ford for INTA om den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Stillehavslandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab på den anden side (B6-0143/2009)

- Robert Sturdy for INTA om en foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side (B6-0144/2009)

- Daniel Caspary for INTA om den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem staterne i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (B6-0145/2009)

- Helmuth Markov for INTA om aftalen om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og partnerlandene i Det Østafrikanske Fællesskab på den anden side (B6-0146/2009)

- Kader Arif for INTA om den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side (B6-0147/2009)

- Erika Mann for INTA om den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Côte d'Ivoire på den anden side (B6-0148/2009)

- David Martin for PSE-Gruppen om den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (B6-0151/2009)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.17 i protokollen af 25.03.2009, punkt 3.18 i protokollen af 25.03.2009, punkt 3.9 i protokollen af 25.03.2009, punkt 3.10 i protokollen af 25.03.2009, punkt 3.11 i protokollen af 25.03.2009, punkt 3.12 i protokollen af 25.03.2009, punkt 3.13 i protokollen af 25.03.2009, punkt 3.14 i protokollen af 25.03.2009, punkt 3.15 i protokollen af 25.03.2009 og punkt 3.16 i protokollen af 25.03.2009.

Seneste opdatering: 29. april 2009Juridisk meddelelse