Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2130(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A6-0031/2009

Debates :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Balsojumi :

PV 24/03/2009 - 4.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0164

Protokols
Otrdiena, 2009. gada 24. marta - StrasbūraGalīgā redakcija

3. Zaļā grāmata par teritoriālo kohēziju un debates par kohēzijas politikas nākotnes reformu – Paraugprakse reģionālās politikas jomā un šķēršļi struktūrfondu izmantošanā – Kohēzijas politikas pilsētas dimensija jaunajā plānošanas laikposmā – Kohēzijas politikas papildināšana un saskaņošana ar lauku attīstības pasākumiem – Struktūrfondu regulas 2007.–2013. gada plānošanas periodam īstenošana - pārrunu rezultāti saistībā ar valstu kohēzijas politikas stratēģijām un rīcības programmām – Eiropas iniciatīva mikrokredīta attīstībai nolūkā atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību – (debates)
CRE

Ziņojums par Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju un statusu debatēm par kohēzijas politikas nākotnes reformu [2008/2174(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009).

Ziņojums par paraugpraksi reģionālās politikas jomā un šķēršļiem struktūrfondu izmantošanā [2008/2061(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009).

Ziņojums par kohēzijas politikas pilsētu dimensiju jaunajā plānošanas periodā [2008/2130(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009).

Ziņojums par kohēzijas politikas papildināšanu un saskaņošanu ar lauku attīstības pasākumiem [2008/2100(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009).

Ziņojums par Struktūrfondu regulas 2007.–2013. gada plānošanas periodam īstenošanu - pārrunu rezultāti saistībā ar valstu kohēzijas politikas stratēģijām un rīcības programmām [2008/2183(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009).

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas iniciatīvu mikrokredīta attīstībai nolūkā atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību [2008/2122(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009).

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik un Zsolt László Becsey iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Danuta Hübner (Komisijas locekle).

Uzstājās Gary Titley (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Nathalie Griesbeck (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Atanas Paparizov (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Neena Gill (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Zita Pleštinská (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Emmanouil Angelakas PPE-DE grupas vārdā, Iratxe García Pérez PSE grupas vārdā, Grażyna Staniszewska ALDE grupas vārdā, Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā, Peter Baco, pie grupām nepiederošs deputāts, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec un Mariela Velichkova Baeva.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău un Eoin Ryan.

°
° ° °

Sēdes vadītāja sveica to jauniešu delegāciju, kas iesaistījušies ES programmā FLARE cīņai pret organizēto noziedzību.

°
° ° °

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erna Hennicot-Schoepges.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská un Sérgio Marques.

Sēdes vadītājs atgādināja brīvā mikrofona procedūras noteikumus.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey un Lambert van Nistelrooij.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 24. marta protokola 4.18. punkts, 2009. gada 24. marta protokola 4.11. punkts, 2009. gada 24. marta protokola 4.19. punkts, 2009. gada 24. marta protokola 4.12. punkts, 2009. gada 24. marta protokola 4.20. punkts un 2009. gada 24. marta protokola 4.21. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.50 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.05.)

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 29. aprīļaJuridisks paziņojums