Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

10. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

Senaste uppdatering: 1 oktober 2009Rättsligt meddelande