Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2677(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0060/2009

Разисквания :

PV 17/09/2009 - 9.1
CRE 17/09/2009 - 9.1

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 10.1
CRE 17/09/2009 - 10.1

Приети текстове :

P7_TA(2009)0022

Протокол
четвъртък, 17 септември 2009 г. - СтрасбургОкончателна версия

10.1. Смъртта на защитници на правата на човека в Русия (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 и B7-0068/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0060/2009

(за замяна на B7-0060/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009 и B7-0067/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Bernd Posselt, Alojz Peterle, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam, Jacek Saryusz-Wolski, Vytautas Landsbergis, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda и Filip Kaczmarek, от името на групата PPE
Frédérique Ries, Renate Weber и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE
Heidi Hautala и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE
Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2009)0022)

(Предложенията за резолюции B7-0061/2009 и B7-0068/2009 отпадат.)

Изказаха се:

Zuzana Roithová за да посочи, че е гласувала от мястото на Marietta Giannakou и с нейната карта.

Последно осъвременяване: 1 октомври 2009 г.Правна информация