Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2078(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0022/2009

Ingediende teksten :

A7-0022/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/10/2009 - 7.20
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2009)0049

Notulen
Dinsdag 20 oktober 2009 - StraatsburgDefinitieve uitgave

7.20. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: Duitsland - telecommunicatiesector (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2009)0423 – C7 0113/2009 – 2009/2078(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0022/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2009)0049)

Laatst bijgewerkt op: 5 november 2009Juridische mededeling