Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbalAlte formate
Marţi, 24 noiembrie 2009 - StrasbourgEdiţie definitivă
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Pregătirea Summitului de la Copenhaga referitor la schimbările climatice (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice ***III (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.2.Statisticile referitoare la pesticide ***III (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.3.Ajutorul financiar comunitar în domeniul reţelelor transeuropene (versiune codificată) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.4.Normele privind confidenţialitatea informaţiilor Europol * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.5.Normele de punere în aplicare care reglementează relaţiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal şi de informaţii clasificate * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.6.Lista statelor terţe şi a organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.7.Normele de punere în aplicare privind fişierele de lucru pentru analiză ale Europol * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.8.Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii (REPC) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.9.Acreditarea activităţilor criminalistice de laborator * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.10.Acordare de asistenţă macrofinanciară Georgiei * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.11.Acordare de asistenţă macrofinanciară Armeniei * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.12.Acordare de asistenţă macrofinanciară Serbiei *(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.13.Acordare de asistenţă macrofinanciară Bosniei şi Herţegovinei * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.14.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.15.Modificarea Anexelor II şi III la Convenţia OSPAR * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.16.Acord CE/Danemarca privind comunicarea şi notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.17.Acordul dintre CE şi Danemarca privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială * ((articolul 138 din Regulamentul de procedură)articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.18.Plan de redresare pentru halibutul negru * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.19.Acord de aderare a Comunităţii Europene la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.20.Protocolul privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere * (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.21.Apărarea imunității și privilegiilor lui Tobias Pflüger (articolul 138 din Regulamentul de procedură)(articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.22.Adaptare la procedura de reglementare cu control - Partea a cincea ***I (vot)
  4.23.Utilizarea tehnologiei informaţiilor în domeniul vamal * (vot)
 5.Explicaţii privind votul
 6.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 8.Timpul afectat întrebărilor adresate Preşedintelui Comisiei
 9.Programul multianual 2010-2014 privind Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (Programul de la Stockholm) (dezbatere)
 10.Operaţiuni comune de îndepărtare a migranţilor ilegali spre Afganistan şi alte ţări terţe (dezbatere)
 11.Descărcarea de gestiune 2007: Consiliul (dezbatere)
 12.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 13.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Belgia - industria textilă, Irlanda - Dell - Relocarea întreprinderilor în UE şi rolul instrumentelor financiare ale UE (dezbatere)
 14.Stadiul proiectului referitor la zona de liber schimb euro-mediteraneană (dezbatere)
 15.Siguranţa şi interoperabilitatea sistemului feroviar comunitar (dezbatere)
 16.Utilizarea limbilor minoritare în cadrul moştenirii culturale europene comune
 17.Depunere de documente
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
Proces-verbal
Ediţie definitivă (199 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (169 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (189 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (1028 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (249 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (137 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (600 kb)
Ultima actualizare: 11 decembrie 2009Notă juridică