Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2504(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0078/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Antagna texter :

P7_TA(2010)0016

Protokoll
Onsdagen den 10 februari 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

9.6. Situationen i Iran (omröstning)
CRE

Debatten hölls den 19 januari 2010 (punkt 5 i protokollet av den 19.1.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 10 februari 2010 (punkt 3 i protokollet av den 10.2.2010).

Resolutionsförslag B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 och B7-0086/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0078/2010

(ersätter B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 och B7-0086/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik och Marco Scurria för PPE-gruppen
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati och Kristian Vigenin för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen
Cornelia Ernst och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen
Fiorello Provera och Bastiaan Belder för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0016)

Inlägg:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen yttrade sig före omröstningen.
- Michael Gahler lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att införa en ny punkt efter punkt 12 (det muntliga ändringsförslaget beaktades).
- Lena Kolarska-Bobińska begärde att resolutionen skulle översättas till farsi.

Senaste uppdatering: 8 mars 2010Rättsligt meddelande