Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
ZápisnicaIné formáty
Pondelok, 8. marca 2010 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Podpis prijatých aktov
 6.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 7.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 8.Presun rozpočtových prostriedkov
 9.Petície
 10.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 11.Predložené dokumenty
 12.Program práce
 13.Medzinárodný deň žien
 14.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 15.Veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat ***I (rozprava)
 16.Revízia smernice o balíku cestovných služieb (rozprava)
 17.Dane z finančných transakcií (rozprava)
 18.Uplatňovanie jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) (rozprava)
 19.Ročná účtovná závierka niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty (rozprava)
 20.Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2008 (stručná prezentácia)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 23.Skončenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica
Finálna verzia (134 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (126 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (55 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (218 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (169 kb)
Posledná úprava: 6. mája 2010Právne oznámenie