Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2603(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0191/2010

Debatten :

PV 11/03/2010 - 12.3
CRE 11/03/2010 - 12.3

Stemmingen :

PV 11/03/2010 - 13.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0068

Notulen
Donderdag 11 maart 2010 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13.3. Wettigverklaring van de doodstraf in Zuid-Korea (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 en B7-0198/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0191/2010

(ter vervanging van B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 en B7-0198/2010):

ingediend door de volgende leden:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie,

Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş en Peter Simon, namens de S&D-Fractie,

Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie,

Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Heidi Hautala en Sandrine Bélier, namens de Verts/ALE-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0068).

Laatst bijgewerkt op: 16 april 2010Juridische mededeling