Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2603(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0191/2010

Dezbateri :

PV 11/03/2010 - 12.3
CRE 11/03/2010 - 12.3

Voturi :

PV 11/03/2010 - 13.3

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0068

Proces-verbal
Joi, 11 martie 2010 - StrasbourgEdiţie definitivă

13.3. Coreea de Sud - legalizarea pedepsei cu moartea (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 şi B7-0198/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0191/2010

(care înlocuieşte B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 şi B7-0198/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE,

Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş şi Peter Simon, în numele Grupului S&D,

Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE,

Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Heidi Hautala şi Sandrine Bélier, în numele Grupului Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA-PROV(2010)0068)

Ultima actualizare: 16 aprilie 2010Notă juridică