Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικάΆλλες μορφές έκδοσης
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα (συζήτηση)
 3.Οι συνέπειες της θύελλας Xynthia στην Ευρώπη (συζήτηση)
 4.Μείζων φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και επιπτώσεις από την καταιγίδα Xynthia στην Ευρώπη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Η κατάσταση στη Χιλή και η στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας (συζήτηση)
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κούβα (ψηφοφορία)
  8.2.Επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα (ψηφοφορία)
  8.3.Μείζων φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και επιπτώσεις από την καταιγίδα Xynthia στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  12.1.Η περίπτωση του Gilad Shalit
  12.2.Η κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό
  12.3.Νότιος Κορέα - η θανατική ποινή κρίνεται παράνομη
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Η περίπτωση του Gilad Shalit (ψηφοφορία)
  13.2.Η κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό (ψηφοφορία)
  13.3.Νότιος Κορέα - η θανατική ποινή κρίνεται παράνομη (ψηφοφορία)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Κατάθεση εγγράφωv
 18.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (211 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (155 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (309 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Προσωρινή έκδοση (841 kb)
22/03/2010 12:43
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (253 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (156 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Προσωρινή έκδοση (529 kb)
22/03/2010 12:46
Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου