Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
ProtokolasKiti formatai
Ketvirtadienis, 2010 m. birželio 17 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Specialiojo politinių išbandymų ir biudžetoišteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komiteto sudėtis
 3. Komercinės banginių medžioklėsdraudimas(diskusijos)
 4. Naujaspostūmis įgyvendinti Europos akvakultūros darnios plėtrosstrategiją(diskusijos)
 5.Sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekiodokumentavimo programa ***I (diskusijos)
 6.Pirmininkopranešimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1. Žmogaus teisių gynėjams palankios ES politikospriemonės(balsavimas)(Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis)
  7.2.Vertybinių popierių siūlymas visuomenei ir skaidrumoreikalavimų suderinimas (Direktyvų 2003/71/EB ir 2004/109/EBkeitimas) ***I (balsavimas)
  7.3.Sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekiodokumentavimo programa ***I (balsavimas)
  7.4.Šengeno aquis nuostatų, susijusių su Šengenoinformacine sistema, taikymas Bulgarijoje irRumunijoje * (balsavimas)
  7.5. Statistikos duomenų kokybė Sąjungoje ir didesniKomisijos audito įgaliojimai (Eurostatas)(balsavimas)
  7.6. Ekonomikos nuosmukio ir finansų krizės lyčiųaspektai(balsavimas)
  7.7. 2006–2010 m. Moterų ir vyrų lygybės gairių įgyvendinimo rezultatų vertinimas irrekomendacijos dėl tolesnių veiksmų(balsavimas)
  7.8.Pasiūlymai dėl specialiojo politiniųišbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komitetonarių paskyrimo (balsavimas)
  7.9.Sportas, ypač klausimai, susiję sužaidėjų agentais (balsavimas)
  7.10. ES ir Rusijos gegužės 31 d.–birželio 1 d. aukščiausiojolygio susitikimo išvados(balsavimas)
  7.11. Izraelio karinė operacija prieš humanitarinę flotilę irGazos ruožo blokada(balsavimas)
  7.12. Prekyba kankinimoįrankiais(balsavimas)
  7.13. Padėtis Korėjospusiasalyje(balsavimas)
  7.14. Bosnija ir Hercegovina(balsavimas)
  7.15. ES ir JAV susitarimas dėl orosusisiekimo(balsavimas)
  7.16. Pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkiniodirektyvų įgyvendinimas(balsavimas)
  7.17. Potvyniai Vidurio Europoje, ypač Lenkijoje, ČekijosRespublikoje, Slovakijoje ir Vengrijoje(balsavimas)
  7.18. Teisėjų mokymas(balsavimas)
  7.19. Naujaspostūmis įgyvendinti Europos akvakultūros darnios plėtrosstrategiją(balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėlbalsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolotvirtinimas
 11.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų(diskusijos)
  11.1. Demokratinė Kongo Respublika: Floribert Chebeya Bahizireatvejis
  11.2. Nepalas
  11.3. Egzekucijos Libijoje
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1. Demokratinė Kongo Respublika: Floribert Chebeya Bahizireatvejis(balsavimas)
  12.2. Nepalas(balsavimas)
  12.3. Egzekucijos Libijoje(balsavimas)
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Parlamento sudėtis
 15.Sprendimai dėl kai kuriųdokumentų
 16.Tarybos pozicija pirmojo svarstymometu
 17.Įregistrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkostaisyklių 123 straipsnis)
 18.Posėdžio metu priimtų tekstųperdavimas
 19.Kitųposėdžių tvarkaraštis
 20.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 Priedas
Protokolas
Galutinė teksto versija (232 kb)
  1 Priedas
Galutinė teksto versija (4 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (170 kb)
  Balsavimo rezultatai
Negalutinė teksto versija (559 kb)
18/06/2010 11:26
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (880 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (276 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (242 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (806 kb)
Atnaujinta: 2010 m. liepos 28 d.Teisinis pranešimas