Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικάΆλλες μορφές έκδοσης
Τετάρτη 7 Ιούλιος 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 216 του Kανονισμού)
 4.Κατάθεση εγγράφωv
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 6.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της βελγικής προεδρίας (συζήτηση)
 7.Αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ψηφοφορία) (άρθρο 138 του Κανονισμού)
  8.2.Νέα τρόφιμα ***II (ψηφοφορία)
  8.3.Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)
  8.4.Υποχρεώσεις των φορέων που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά ***II (ψηφοφορία)
  8.5.Eξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ***I (ψηφοφορία)
  8.6.Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ***I (ψηφοφορία)
  8.7.Μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I (ψηφοφορία)
  8.8.Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ***I (ψηφοφορία)
  8.9.Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων ***I (ψηφοφορία)
  8.10.Κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για τις θέσεις τιτλοποίησης και νέας τιτλοποίησης και για την προληπτική εποπτεία των αποδοχών ***I (ψηφοφορία)
  8.11.Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου * (ψηφοφορία)
  8.12.Διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα (ψηφοφορία)
  8.13.Η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και η μελλοντική δράση (ψηφοφορία)
  8.14.Αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (συζήτηση)
 13.Κοσσυφοπέδιο - Αλβανία (συζήτηση)
 14.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Πετρελαϊκή έρευνα και εξόρυξη - κίνδυνοι, ευθύνη και ρύθμιση (συζήτηση)
 17.Η κατάσταση στο Κιργκιστάν (συζήτηση)
 18.AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη Ιούλιος 18-23, 2010) (συζήτηση)
 19.Η έναρξη ισχύος της σύμβασης για τα όπλα διασποράς από 1ης Αυγούστου 2010 και ο ρόλος της ΕΕ (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (185 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (138 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (350 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (1693 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (269 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (177 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (942 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 30 Αύγουστος 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου