Indiċi 
Minuti
Il-Ħamis, 11 ta' Novembru 2010 - BrussellVerżjoni finali
1. Ftuħ tas-seduta
 2. Dokumenti mressqa
 3. Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2009 (dibattitu)
 4. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 663/2009 li jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja għall-proġetti fil-qasam tal-enerġija ***I (dibattitu)
 5. Il-kriżi fis-settur tal-bhejjem tal-UE (dibattitu)
 6. Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 8. Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Irlanda - SR Technics (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.2. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Krzysztof Lisek (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.3. Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattiv ***I (votazzjoni)
  8.4. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa ***I (votazzjoni)
  8.5. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 663/2009 li jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja għall-proġetti fil-qasam tal-enerġija ***I (votazzjoni)
  8.6. Is-Summit li jmiss UE-Stati Uniti u l-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku (votazzjoni)
  8.7. Strateġija Esterna tal-UE dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) (votazzjoni)
  8.8. Sħubijiet għall-innovazzjoni (votazzjoni)
  8.9. It-tisħiħ tal-OSKE - Rwol tal-UE (votazzjoni)
  8.10. L-Isfida Demografika u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet (votazzjoni)
  8.11. L-implimentazzjoni tal-Programmi Qafas tar-Riċerka (votazzjoni)
  8.12. Il-kriżi fis-settur tal-bhejjem tal-UE (votazzjoni)
 9. Spjegazzjonijiet tal-vot
 10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 12. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 13. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 14. Dati tas-seduti li jmiss
 15. Interruzzjoni tas-sessjoni


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

1.  Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2.  Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin mill-Membri

1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura):

- Oreste Rossi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-forom ta' tortura fil-konfront tal-indiġeni fil-Ginea Ġdida tal-Punent (B7-0601/2010 )

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

DEVE

- Salvador Garriga Polledo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-viża Ewropea (B7-0613/2010 )

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Philip Claeys u Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-terminazzjoni tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni għat-Turkija (B7-0614/2010 )

irreferut

responsabbli :

AFET

2) proposti għal rakkomandazzjonijiet (Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura):

- Ana Gomes, f'isem il-Grupp S&D. Proposta għal rakkomandazzjoni lill Kunsill dwar in-negozjati li għaddejjin bħalissa fir-rigward tal-Ftehim ta' Qafas UE-Libja (B7-0615/2010 )

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA


3.  Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2009 (dibattitu)

Vítor Manuel da Silva Caldeira , President tal-Qorti tal-Awdituri, ippreżenta r-rapport annwali tal-istituzzjoni.

Tkellem Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni) .

Tkellmu: Ingeborg Gräßle f'isem il-Grupp PPE, Georgios Stavrakakis f'isem il-Grupp S&D, Jorgo Chatzimarkakis f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Søren Bo Søndergaard f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, u Martin Ehrenhauser Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Tkellmu: Cătălin Sorin Ivan , Luigi de Magistris , Peter van Dalen li rrisponda wkoll għal mistoqsija “karta blu” ta' Jens Geier , Franz Obermayr , Jan Olbrycht , Christel Schaldemose , Andrea Češková , Tamás Deutsch , Inés Ayala Sender , Iliana Ivanova , Jens Geier , Lambert van Nistelrooij u Derek Vaughan .

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Andrzej Grzyb u Karin Kadenbach .

Tkellmu: Algirdas Šemeta u Vítor Manuel da Silva Caldeira .

Dan il-punt ingħalaq.


4.  Emenda tar-Regolament (KE) Nru 663/2009 li jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja għall-proġetti fil-qasam tal-enerġija ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 663/2009 li jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja għal proġetti fil-qasam tal-enerġija [COM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD) ] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija.Rapporteur: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010 )

Kathleen Van Brempt ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) .

Tkellmu: Jens Geier (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Antonio Cancian f'isem il-Grupp PPE, Teresa Riera Madurell f'isem il-Grupp S&D, Pat the Cope Gallagher f'isem il-Grupp ALDE, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Zbigniew Ziobro f'isem il-Grupp ECR .

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

Tkellmu: Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD , Arturs Krišjānis Kariņš , Zigmantas Balčytis , Bart Staes , Ryszard Czarnecki , Jan Březina , Patrizia Toia , Ioannis A. Tsoukalas , Edit Herczog , Herbert Reul u Silvia-Adriana Ţicău .

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu , Francesco De Angelis , Bairbre de Brún , Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė , Mario Pirillo u Bogusław Sonik .

Tkellmu: Günther Oettinger , Nicole Sinclaire dwar il-kommemorazzjoni tal-11 ta' Novembru 1918 (Il-President irrisponda li kienet prevista minuta silenzju f'dan ir-rigward), u Kathleen Van Brempt .

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.5 tal- Minuti ta' 11.11.2010 .


5.  Il-kriżi fis-settur tal-bhejjem tal-UE (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0141/2010/rév.1 ) mressqa minn Esther Herranz García , Albert Deß , Mairead McGuinness , Giovanni La Via , Michel Dantin , Véronique Mathieu , Gabriel Mato Adrover , Herbert Dorfmann , Georgios Papastamkos , Mariya Nedelcheva , Filip Kaczmarek , Jarosław Kalinowski , Béla Glattfelder , Czesław Adam Siekierski , Rareş-Lucian Niculescu , Sergio Paolo Francesco Silvestris , Elisabeth Köstinger , Milan Zver , Peter Jahr u Maria do Céu Patrão Neves f'isem il-Grupp PPE , James Nicholson f'isem il-Grupp ECR , Luis Manuel Capoulas Santos , Paolo De Castro , Stéphane Le Foll u Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D , lill-Kummissjoni: Il-kriżi fis-settur tal-bhejjem tal-UE (B7-0559/2010 )

Esther Herranz García , James Nicholson u Iratxe García Pérez għamlu l-mistoqsija bi tweġiba orali.

Dacian Cioloş (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali.

Tkellmu: Albert Deß f'isem il-Grupp PPE, Paolo De Castro f'isem il-Grupp S&D, Liam Aylward f'isem il-Grupp ALDE, José Bové f'isem il-Grupp Verts/ALE, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Giancarlo Scottà f'isem il-Grupp EFD, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Rareş-Lucian Niculescu , Luis Manuel Capoulas Santos , Martin Häusling , Bairbre de Brún , John Stuart Agnew , Béla Glattfelder , Csaba Sándor Tabajdi , Herbert Dorfmann , Luís Paulo Alves , Michel Dantin u Alan Kelly .

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jarosław Kalinowski , Kriton Arsenis , Izaskun Bilbao Barandica , Struan Stevenson u João Ferreira .

Tkellem Dacian Cioloş .

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Esther Herranz García u Albert Deß f'isem il-Grupp PPE , dwar il-kriżi fis-settur tal-bhejjem tal-UE (B7-0605/2010 ) ,

- Luis Manuel Capoulas Santos , Paolo De Castro , Stéphane Le Foll u Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D , Dwar il-kriżi fis-settur tal-bhejjem tal-UE (B7-0606/2010 ) ,

- Nikolaos Chountis , Bairbre de Brún , Kyriacos Triantaphyllides , Patrick Le Hyaric , João Ferreira u Alfreds Rubiks f'isem il-Grupp GUE/NGL , dwar il-kriżi fis-settur tal-bhejjem tal-UE (B7-0607/2010 ) ,

- George Lyon u Liam Aylward f'isem il-Grupp ALDE , dwar il-kriżi fis-settur tal-bhejjem tal-UE (B7-0612/2010 ) .

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.12 tal- Minuti ta' 11.11.2010 .

Is-sessjoni ġiet sospiża għal xi waqtiet.


PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

6.  Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President fakkar li l-lum jiġi ċċelebrat l-anniversarju tal-Armistizju li ġab fi tmiemhom l-ostilitajiet tal-Ewwel Gwerra Dinjija. Il-Parlament josserva minuta silenzju b'tifkira tal-vittmi ta' dik il-gwerra.


7.  Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


8.  Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl .


8.1.  Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Irlanda - SR Technics (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-ġestjoni finanzjarja tajba [COM(2010)0489 - C7-0280/2010 - 2010/2214(BUD) ] - Kumitat għall-Baġit.Rapporteur: Barbara Matera (A7-0297/2010 )

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI U PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika ( P7_TA(2010)0391 )


8.2.  Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Krzysztof Lisek (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità tas-Sur Krzysztof Lisek [2009/2244(IMM) ] - Kumitat għall-Affarijiet Legali.Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika ( P7_TA(2010)0392 )


8.3.  Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattiv ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattiv u li temenda d-Direttivi 2004/39/KE u 2009/.../KE [COM(2009)0207 - C7-0040/2009 - 2009/0064(COD) ] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat ( P7_TA(2010)0393 )

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata ( P7_TA(2010)0393 )

Interventi

Jean-Paul Gauzès (rapporteur) għamel dikjarazzjoni qabel ma ttieħed il-vot.


8.4.  Emenda tar-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa [COM(2010)0358 - C7-0162/2010 - 2010/0192(COD) ] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat ( P7_TA(2010)0394 )

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata ( P7_TA(2010)0394 )

Interventi

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (rapporteur) għamel dikjarazzjoni qabel ma ttieħed il-vot.


8.5.  Emenda tar-Regolament (KE) Nru 663/2009 li jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja għall-proġetti fil-qasam tal-enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 663/2009 li jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja għal proġetti fil-qasam tal-enerġija [COM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD) ] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija.Rapporteur: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat ( P7_TA(2010)0395 )

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata ( P7_TA(2010)0395 )


8.6.  Is-Summit li jmiss UE-Stati Uniti u l-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0608/2010 , B7-0609/2010 , B7-0610/2010 u B7-0611/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0608/2010

(flok B7-0608/2010 , B7-0609/2010 u B7-0611/2010 )

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Francisco José Millán Mon , Elena Băsescu , Karl-Heinz Florenz , Romana Jordan Cizelj u Godelieve Quisthoudt-Rowohl f'isem il-Grupp PPE
Adrian Severin , Hannes Swoboda u Peter Skinner f'isem il-Grupp S&D
Sarah Ludford , Lena Ek , Sharon Bowles , Olle Schmidt u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE
Reinhard Bütikofer , Eva Lichtenberger , Indrek Tarand u Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock , Timothy Kirkhope u James Elles f'isem il-Grupp ECR

Adottata ( P7_TA(2010)0396 )

(Il-proposta ta' riżoluzzjoni B7-0610/2010 hija kaduka.)

Interventi

Elmar Brok ippreżenta żewġ emendi orali għall-paragrafu 33 u għall-Premessa C li ntlaqgħu.


8.7.  Strateġija Esterna tal-UE dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0604/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P7_TA(2010)0397 )


8.8.  Sħubijiet għall-innovazzjoni (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0602/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P7_TA(2010)0398 )


8.9.  It-tisħiħ tal-OSKE - Rwol tal-UE (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0603/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P7_TA(2010)0399 )


8.10.  L-Isfida Demografika u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet (votazzjoni)

Rapport dwar l-isfida demografika u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet [2010/2027(INI) ] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali.Rapporteur: Thomas Mann (A7-0268/2010 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P7_TA(2010)0400 )


8.11.  L-implimentazzjoni tal-Programmi Qafas tar-Riċerka (votazzjoni)

Rapport dwar is-semplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Programmi Qafas tar-Riċerka [2010/2079(INI) ] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija.Rapporteur: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata ( P7_TA(2010)0401 )


8.12.  Il-kriżi fis-settur tal-bhejjem tal-UE (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0605/2010 , B7-0606/2010 , B7-0607/2010 u B7-0612/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt )

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0605/2010

(flok B7-0605/2010 , B7-0606/2010 u B7-0612/2010 )

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Esther Herranz García u Albert Deß f'isem il-Grupp PPE
Luis Manuel Capoulas Santos u Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D
George Lyon u Liam Aylward f'isem il-Grupp ALDE
Martin Häusling f'isem il-Grupp Verts/ALE
James Nicholson u Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR

Adottata ( P7_TA(2010)0402 )

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0607/2010 skadiet.)

Interventi

Esther Herranz García , qabel ma ttieħed il-vot, ressqet preċiżazzjoni teknika għall-premessa J.


9.  Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Jean-Paul Gauzès - A7-0171/2010

Jarosław Kalinowski , Mario Pirillo , Syed Kamall

Rapport Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0294/2010

Laima Liucija Andrikienė , Ulrike Lunacek

Rapport Kathleen Van Brempt - A7-0246/2010

Lena Ek , Daniel Hannan

Is-Summit li jmiss UE-Stati Uniti u l-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku - RC-B7-0608/2010

Laima Liucija Andrikienė

Rapport Thomas Mann - A7-0268/2010

Philip Claeys

Is-Summit li jmiss UE-Stati Uniti u l-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku - RC-B7-0608/2010

Peter Skinner , Philip Claeys

Strateġija Esterna tal-UE dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) - B7-0604/2010

Laima Liucija Andrikienė

Sħubijiet għall-innovazzjoni - B7-0602/2010

Filip Kaczmarek

It-tisħiħ tal-OSKE - Rwol tal-UE - B7-0603/2010

Laima Liucija Andrikienė

Rapport Thomas Mann - A7-0268/2010

Licia Ronzulli , Jarosław Kalinowski , Filip Kaczmarek , Marian Harkin , Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė , Daniel Hannan

Rapport Maria Da Graça Carvalho - A7-0274/2010

Alajos Mészáros , Jarosław Kalinowski , Mario Pirillo , Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Il-kriżi fis-settur tal-bhejjem tal-UE - RC-B7-0605/2010

Marian Harkin , Mario Pirillo , Seán Kelly .


10.  Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct ", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) " u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

__[A129127]__ għarraf li l-post tal-vot tiegħu ma ħadimx waqt il-votazzjoni fuq ir-rapport __[A129128]__ - __[A129129]__.


11.  Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat FEMM

- Kooperazzjoni Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali biex tiġi appoġġjata l-istrateġija Ewropa 2020 (2010/2234(INI) )
- irreferut responsabbli: EMPL
- opinjoni: FEMM, IMCO, CULT

- Il-bidla demografika u l-konsegwenzi tagħha għall-Politika ta' Koeżjoni futura tal-UE (2010/2157(INI) )
- irreferut responsabbli: REGI
- opinjoni: FEMM, EMPL

Kumitat EMPL

- Politika Industrijali għall-Era Globalizzata (2010/2095(INI) )
- irreferut responsabbli: ITRE
- opinjoni: ENVI, EMPL, INTA, IMCO, REGI


12.  Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

171

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

75

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

50

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

221

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

225

63/2010

Filip Kaczmarek

54

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

85

65/2010

Vincenzo Iovine

26

66/2010

Vincenzo Iovine

27

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

103

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

271

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

78

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

103

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

253

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

84

73/2010

Oreste Rossi

28

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

51

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

233

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

18

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

95

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

29

79/2010

Oreste Rossi

30

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

118

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

24

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

13

83/2010

Elisabetta Gardini

7

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

17

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

25

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

22

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

5

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

27

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

15


13.  Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


14.  Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 22 ta' Novembru 2010 sal-25 ta' Novembru 2010.


15.  Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.20.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President

Aġġornata l-aħħar: 10 ta' Diċembru 2010Avviż legali