Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2108(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0313/2010

Esitatud tekstid :

A7-0313/2010

Arutelud :

PV 24/11/2010 - 13
CRE 24/11/2010 - 13

Hääletused :

PV 25/11/2010 - 8.9
CRE 25/11/2010 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0441

Protokoll
Kolmapäev, 24. november 2010 - StrasbourgLõplik väljaanne

13. Euroopa uue energiastrateegia väljatöötamine aastateks 2011–2020 (arutelu)
CRE

Raport uue Euroopa energiastrateegia 2011–2020 väljatöötamise kohta [2010/2108(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Lena Kolarska-Bobińska tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, Jens Rohde fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, Niki Tzavela fraktsiooni EFD nimel, Dimitar Stoyanov (fraktsioonilise kuuluvuseta), Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Lena Ek, Jaroslav Paška, Bendt Bendtsen, Ivari Padar, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho, Kathleen Van Brempt, Romana Jordan Cizelj, Adam Gierek, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros ja Mario Pirillo.

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

Sõna võttis Hannes Swoboda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Arturs Krišjānis Kariņš, Francesco De Angelis, Zigmantas Balčytis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Ioan Enciu, Kyriakos Mavronikolas ja Nick Griffin.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Lena Kolarska-Bobińska.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.11.2010protokoll punkt 8.9.

Viimane päevakajastamine: 14. detsember 2010Õigusalane teave