Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2108(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0313/2010

Teksty złożone :

A7-0313/2010

Debaty :

PV 24/11/2010 - 13
CRE 24/11/2010 - 13

Głosowanie :

PV 25/11/2010 - 8.9
CRE 25/11/2010 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0441

Protokół
Środa, 24 listopada 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

13. Nowa strategia energetyczna dla Europy 2011–2020 (debata)
CRE

Sprawozdanie "W kierunku nowej strategii energetycznej dla Europy 2011–2020" [2010/2108(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.Sprawozdawca: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Lena Kolarska-Bobińska przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Pilar del Castillo Vera w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Jens Rohde w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Lena Ek, Jaroslav Paška, Bendt Bendtsen, Ivari Padar, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho, Kathleen Van Brempt, Romana Jordan Cizelj, Adam Gierek, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros i Mario Pirillo.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Hannes Swoboda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petru Constantin Luhan, Arturs Krišjānis Kariņš, Francesco De Angelis, Zigmantas Balčytis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Ioan Enciu, Kyriakos Mavronikolas i Nick Griffin.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Lena Kolarska-Bobińska.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 25.11.2010.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2011Informacja prawna