Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2108(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0313/2010

Texte depuse :

A7-0313/2010

Dezbateri :

PV 24/11/2010 - 13
CRE 24/11/2010 - 13

Voturi :

PV 25/11/2010 - 8.9
CRE 25/11/2010 - 8.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0441

Proces-verbal
Miercuri, 24 noiembrie 2010 - StrasbourgEdiţie definitivă

13. Către o nouă strategie energetică pentru Europa 2011-2020 (dezbatere)
CRE

Raport referitor la „Către o nouă strategie energetică pentru Europa 2011-2020” [2010/2108(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie.Raportoare: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Lena Kolarska-Bobińska şi-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Jens Rohde, în numele Grupului ALDE, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Lena Ek, Jaroslav Paška, Bendt Bendtsen, Ivari Padar, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho, Kathleen Van Brempt, Romana Jordan Cizelj, Adam Gierek, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros şi Mario Pirillo.

A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

A intervenit Hannes Swoboda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Arturs Krišjānis Kariņš, Francesco De Angelis, Zigmantas Balčytis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Ioan Enciu, Kyriakos Mavronikolas şi Nick Griffin.

Au intervenit: Günther Oettinger şi Lena Kolarska-Bobińska.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 25.11.2010.

Ultima actualizare: 13 decembrie 2010Notă juridică