Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2108(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0313/2010

Predkladané texty :

A7-0313/2010

Rozpravy :

PV 24/11/2010 - 13
CRE 24/11/2010 - 13

Hlasovanie :

PV 25/11/2010 - 8.9
CRE 25/11/2010 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0441

Zápisnica
Streda, 24. novembra 2010 - ŠtrasburgFinálna verzia

13. Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 2020 (rozprava)
CRE

Správa o súhrnnom dokumente Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 2020 [2010/2108(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Lena Kolarska-Bobińska uviedla správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Jens Rohde v mene skupiny ALDE, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Konrad Szymański v mene skupiny ECR, Niki Tzavela v mene skupiny EFD, Dimitar Stoyanov nezaradený poslanec, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Lena Ek, Jaroslav Paška, Bendt Bendtsen, Ivari Padar, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho, Kathleen Van Brempt, Romana Jordan Cizelj, Adam Gierek, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros a Mario Pirillo.

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

V rozprave vystúpil Hannes Swoboda.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Arturs Krišjānis Kariņš, Francesco De Angelis, Zigmantas Balčytis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Ioan Enciu, Kyriakos Mavronikolas a Nick Griffin.

Vystúpili: Günther Oettinger a Lena Kolarska-Bobińska.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 25.11.2010.

Posledná úprava: 14. decembra 2010Právne oznámenie