Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2934(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0650/2010

Разисквания :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Гласувания :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0444

Протокол
сряда, 24 ноември 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия

19. Украйна (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Украйна

Karel De Gucht (член на Комисията) от името наЗаместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност направи изявление.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Adrian Severin, от името на групата S&D, Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Michael Gahler, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, David Campbell Bannerman, Csanád Szegedi, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Tunne Kelam и Lena Kolarska-Bobińska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jan Kozłowski, Vilija Blinkevičiūtė, Siiri Oviir, Димитър Стоянов, Laima Liucija Andrikienė, Alexander Mirsky и Elena Băsescu.

Изказа се Karel De Gucht.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Rebecca Harms и Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, относно Украйна относно Украйна (B7-0650/2010);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec и Кристиан Вигенин, от името на групата S&D,относно Украйна относно Украйна (B7-0671/2010);

- Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, относно Украйна относно Украйна (B7-0672/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski и Jacek Protasiewicz, от името на групата PPE, относно Украйна (B7-0673/2010);

- Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно Украйна (B7-0674/2010);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba и Konrad Szymański, от името на групата ECR, относно Украйнаотносно Украйна (B7-0681/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 25.11.2010.

Последно осъвременяване: 8 декември 2010 г.Правна информация