Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2934(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0650/2010

Debaty :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Głosowanie :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0444

Protokół
Środa, 24 listopada 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

19. Ukraina (debata)
CRE

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Ukraina

Karel De Gucht (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Adrian Severin w imieniu grupy S&D, Adina-Ioana Vălean w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Michael Gahler, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, David Campbell Bannerman, Csanád Szegedi, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Tunne Kelam i Lena Kolarska-Bobińska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jan Kozłowski, Vilija Blinkevičiūtė, Siiri Oviir, Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė, Alexander Mirsky i Elena Băsescu.

Głos zabrał Karel De Gucht.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Rebecca Harms i Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Ukrainyw sprawie Ukrainy (B7-0650/2010);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, w sprawie Ukrainyw sprawie Ukrainy (B7-0671/2010);

- Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Ukrainyw sprawie Ukrainy (B7-0672/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski i Jacek Protasiewicz w imieniu grupy PPE, w sprawie Ukrainyw sprawie Ukrainy (B7-0673/2010);

- Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie Ukrainyw sprawie Ukrainy (B7-0674/2010);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba i Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, w sprawie Ukrainyw sprawie Ukrainy (B7-0681/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 25.11.2010.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2011Informacja prawna