Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2934(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0650/2010

Debatter :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0444

Protokoll
Onsdagen den 24 november 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

19. Ukraina (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Ukraina

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen), som ersatte vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, gjorde ett uttalande.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Adrian Severin för S&D-gruppen, Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Michael Gahler, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, David Campbell Bannerman, Csanád Szegedi, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Tunne Kelam och Lena Kolarska-Bobińska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jan Kozłowski, Vilija Blinkevičiūtė, Siiri Oviir, Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė, Alexander Mirsky och Elena Băsescu.

Talare: Karel De Gucht.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Rebecca Harms och Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, om Ukrainaom Ukraina (B7-0650/2010),

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec och Kristian Vigenin för S&D-gruppen, om Ukrainaom Ukraina (B7-0671/2010),

- Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, om Ukrainaom Ukraina (B7-0672/2010),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski och Jacek Protasiewicz för PPE-gruppen, om Ukrainaom Ukraina (B7-0673/2010),

- Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om Ukrainaom Ukraina (B7-0674/2010),

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba och Konrad Szymański för ECR-gruppen, om Ukrainaom Ukraina (B7-0681/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 25.11.2010.

Senaste uppdatering: 13 december 2010Rättsligt meddelande