Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2964(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0629/2010

Arutelud :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Hääletused :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0448

Protokoll
Neljapäev, 25. november 2010 - StrasbourgLõplik väljaanne

13.1. Iraak - eelkõige surmanuhtlus (sealhulgas Tariq Azizi juhtum) ja rünnakud kristlike kogukondade vastu (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 ja B7-0648/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 16)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0629/2010

(asendades B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 ja B7-0648/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli fraktsiooni S&D nimel;
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel;
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel;
Fiorello Provera, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel;
Cornelis de Jong.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0448)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0634/2010 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Enne hääletust muudatusettepaneku 3 üle võttis sõna Véronique De Keyser, kes palus Mario Maurol seda muudatusettepanekut täpsustada.

Viimane päevakajastamine: 14. detsember 2010Õigusalane teave