Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2964(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0629/2010

Keskustelut :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Äänestykset :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0448

Pöytäkirja
Torstai 25. marraskuuta 2010 - StrasbourgLopullinen painos

13.1. Irak - erityisesti kuolemanrangaistus (mukaan lukien Tariq Azizin tapaus) ja hyökkäykset kristittyjen yhteisöjä vastaan (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 ja B7-0648/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0629/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 ja B7-0648/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini PPE-ryhmän puolesta;
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli S&D-ryhmän puolesta;
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta;
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta;
Fiorello Provera, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta;
Cornelis de Jong.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0448)

(Päätöslauselmaesitys B7-0634/2010 raukesi.)

Puheenvuorot:

Véronique De Keyser pyysi ennen tarkistuksesta 3 toimitettua äänestystä Mario Mauroa täsmentämään tätä tarkistusta.

Päivitetty viimeksi: 14. joulukuuta 2010Oikeudellinen huomautus