Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2964(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0629/2010

Debatten :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Stemmingen :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0448

Notulen
Donderdag 25 november 2010 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13.1. Irak - met name de doodstraf (met inbegrip van de zaak Tariq Aziz) en aanvallen op christelijke gemeenschappen (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 en B7-0648/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0629/2010

(ter vervanging van B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 en B7-0648/2010)

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini, namens de PPE-Fractie;
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, namens de S&D-Fractie;
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie;
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie;
Fiorello Provera, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie;
Cornelis de Jong.

Aangenomen (P7_TA(2010)0448)

(Ontwerpresolutie B7-0634/2010 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Véronique De Keyser, vóór de stemming over amendement 3, om Mario Mauro een nadere toelichting te vragen over dit amendement.

Laatst bijgewerkt op: 14 december 2010Juridische mededeling