Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2964(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0629/2010

Debaty :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Głosowanie :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0448

Protokół
Czwartek, 25 listopada 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

13.1. Irak - w szczególności kara śmierci (w tym przypadek Tarika Aziza) oraz ataki na wspólnoty chrześcijańskie (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 i B7-0648/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0629/2010

(zastępujący B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 i B7-0648/2010)

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini w imieniu grupy PPE;
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli w imieniu grupy S&D;
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE;
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR;
Fiorello Provera, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD;
Cornelis de Jong.

Przyjęto (P7_TA(2010)0448)

(Projekt rezolucji B7-0634/2010 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Véronique De Keyser, przed głosowaniem na poprawką 3, zwracając się do Mario Mauro o wyjaśnienie w sprawie tej poprawki.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2011Informacja prawna