Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2964(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0629/2010

Debatter :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Antagna texter :

P7_TA(2010)0448

Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

13.1. Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 och B7-0648/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0629/2010

(ersätter B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 och B7-0648/2010)

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini för PPE-gruppen;
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli för S&D-gruppen;
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin för ALDE-gruppen;
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen för ECR-gruppen;
Fiorello Provera, Bastiaan Belder för EFD-gruppen;
Cornelis de Jong.

Antogs (P7_TA(2010)0448)

(Resolutionsförslag B7-0634/2010 bortföll.)

Inlägg:

Före omröstningen om ändringsförslag 3 bad Véronique De Keyser Mario Mauro om ett förtydligande av detta ändringsförslag.

Senaste uppdatering: 5 januari 2011Rättsligt meddelande