Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 3. 10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια ( προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 - Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος) - 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (συζήτηση)
 5. Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (συζήτηση)
 6. Καταπολέμηση του ορθοκολικού καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
 7. Στρατόπεδο Ασράφ (γραπτή δήλωση)
 8. Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1. Προϋπολογισμός 2011 (ψηφοφορία)
  8.2. Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4. Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.5. 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.6. Τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού συστήματος (ψηφοφορία)
  8.7. 10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (ψηφοφορία)
  8.8. Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα (ψηφοφορία)
  8.9. Μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 (ψηφοφορία)
  8.10. Προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2010) (ψηφοφορία)
  8.11. Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα (ψηφοφορία)
  8.12. Ουκρανία (ψηφοφορία)
  8.13. Διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές (ψηφοφορία)
  8.14. Εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (ψηφοφορία)
  8.15. Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (ψηφοφορία)
 9. Αιτιολογήσεις ψήφου
 10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  12.1. Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων
  12.2. Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας
  12.3. Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi
 13. Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1. Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων (ψηφοφορία)
  13.2. Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας (ψηφοφορία)
  13.3. Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi (ψηφοφορία)
 14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15. Κατάθεση εγγράφωv
 16. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19. Διακοπή της συνόδου


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

1.  Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2.  Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 48 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Μεταναστευτικά ρεύματα που προκύπτουν από την αστάθεια: Στόχος και ρόλος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (2010/2269(INI) )
(γνωμοδότηση: LIBE, DEVE)

επιτροπή CONT

- Απαλλαγή 2009: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών (2010/2271(INI) )
(γνωμοδότηση: REGI)

- Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια έκθεση 2009 (2010/2247(INI) )
(γνωμοδότηση: AGRI, BUDG, REGI)

επιτροπή DEVE

- Χρηματοδότηση της ενίσχυσης υποδομών φραγμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες (2010/2270(INI) )
(γνωμοδότηση: ENVI)

επιτροπή ECON

- Ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009 (2010/2248(INI) )
(γνωμοδότηση: CONT)

επιτροπή EMPL

- Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010/2273(INI) )
(γνωμοδότηση: FEMM, LIBE)

- Η κινητικότητα και η ένταξη ατόμων με αναπηρίες: εφαρμογή της οδηγίας για την απασχόληση μέσω της λήψης μέτρων κατά των διακρίσεων (2010/2272(INI) )
(γνωμοδότηση: PETI)

επιτροπή ENVI

- Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις Μεταδιδόμενες Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και τους σχετικούς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων - εφαρμογή και προοπτικές (2010/2249(INI) )

επιτροπή FEMM

- Η επιχειρηματικότητα των γυναικών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (2010/2275(INI) )
(γνωμοδότηση: EMPL, REGI)

επιτροπή IMCO

- Η ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους (2010/2278(INI) )
(γνωμοδότηση: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Η ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη (2010/2277(INI) )
(γνωμοδότηση: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Καθολική υπηρεσία και αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» (2010/2274(INI) )
(γνωμοδότηση: ENVI)

επιτροπή ITRE

- Ένωση καινοτομίας: Μεταμόρφωση της Ευρώπης για έναν κόσμο μετά την κρίση (2010/2245(INI) )
(γνωμοδότηση: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

επιτροπή LIBE

- Η στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά (2010/2276(INI) )
(γνωμοδότηση: FEMM, CULT, REGI, EMPL)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 121, παράγραφος 3, του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (2010/2268(INI) )
(γνωμοδότηση: INTA)

Συνδεδεμένες επιτροπές

επιτροπή AFET

- Μεταναστευτικά ρεύματα που προκύπτουν από την αστάθεια: Στόχος και ρόλος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (2010/2269(INI) )
(γνωμοδότηση: LIBE)
Συνδεδεμένες επιτροπές AFET, DEVE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 18.11.2010)

επιτροπή IMCO

- Καθολική υπηρεσία και αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» (2010/2274(INI) )
Συνδεδεμένες επιτροπές IMCO, ENVI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 18.11.2010)

επιτροπή LIBE

- Η στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά (2010/2276(INI) )
(γνωμοδότηση: FEMM, CULT, REGI)
Συνδεδεμένες επιτροπές LIBE, EMPL
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 18.11.2010)

Τροποποίηση του Κανονισμού (άρθρο 212 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τις ακροάσεις των ορισθέντων επιτρόπων (2010/2231(REG) ) .


3.  10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια ( προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: 10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια

Η συζήτηση έγινε στις 23 Νοεμβρίου 2010 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2010 ).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Edit Bauer , Philippe Juvin , Lena Kolarska-Bobińska , Eduard Kukan , Elisabeth Jeggle , Elisabeth Morin-Chartier , Mariya Nedelcheva και Ελένη Θεοχάρους , εξ ονόματος της Ομάδας PPE , σχετικά με τη 10η επέτειο από την έγκριση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (B7-0624/2010 ) ·

- Britta Thomsen , Richard Howitt , Véronique De Keyser , Ana Gomes , Μαρία-Ελένη Κοππά , Roberto Gualtieri , Marc Tarabella , Silvia-Adriana Ţicău και Rovana Plumb , εξ ονόματος της Ομάδας S&D , σχετικά με τη 10η επέτειο από την έγκριση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (B7-0625/2010 ) ·

- Norica Nicolai και Marielle De Sarnez , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE , σχετικά με τη 10η επέτειο του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια (B7-0626/2010 ) ·

- Charles Tannock , εξ ονόματος της Ομάδας ECR , σχετικά με τη 10η επέτειο από την έγκριση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (B7-0627/2010 ) ·

- Ilda Figueiredo , Eva-Britt Svensson , Sabine Lösing , Cornelia Ernst , Bairbre de Brún και Helmut Scholz , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL , σχετικά με τη 10η επέτειο του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια (B7-0628/2010

- Barbara Lochbihler , Franziska Katharina Brantner , Ulrike Lunacek , Raül Romeva i Rueda , Nicole Kiil-Nielsen , Heidi Hautala , Judith Sargentini , Reinhard Bütikofer , Marije Cornelissen , Frieda Brepoels , Bart Staes , Jan Philipp Albrecht , Keith Taylor , Jill Evans , Indrek Tarand , Oriol Junqueras Vies , Malika Benarab-Attou , Michèle Rivasi και Catherine Grèze , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE , σχετικά με τη 10η επέτειο του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια (B7-0649/2010 ) .

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010 .


4.  Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 - Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος) - 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 [2010/2059(INI) ] - Επιτροπή Αναφορών.Εισηγήτρια: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010 )

Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασης του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 676/2008RT [2010/2086(INI) ] - Επιτροπή Αναφορών.Εισηγήτρια: Χρυσούλα Παλιαδέλη (A7-0293/2010 )

Έκθεση σχετικά με την 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) [2010/2076(INI) ] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010 )

Οι Mariya Nedelcheva , Χρυσούλα Παλιαδέλη και Eva Lichtenberger παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Νικηφόρος Διαμαντούρος (Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής) και Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rainer Wieland (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Elena Băsescu , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Flašíková Beňová , εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Margrete Auken , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák , εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος , εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Martin Ehrenhauser , μη εγγεγραμμένος, Tadeusz Zwiefka , Lidia Joanna Geringer de Oedenberg , Anneli Jäätteenmäki και Gerald Häfner .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marek Henryk Migalski , Rui Tavares , John Stuart Agnew , Csanád Szegedi , Peter Jahr , Συλβάνα Ράπτη , Oriol Junqueras Vies , Jaroslav Paška , Csaba Sógor , Κρίτων Αρσένης , Salvatore Iacolino , Vilija Blinkevičiūtė , Jarosław Leszek Wałęsa και Simon Busuttil .

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" Pascale Gruny , Mairead McGuinness , Andrew Henry William Brons και Andreas Mölzer .

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič, Νικηφόρος Διαμαντούρος, Mariya Nedelcheva, Χρυσούλα Παλιαδέλη και Eva Lichtenberger.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010 , σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010 και σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010 .


5.  Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0131/2010 ) που κατέθεσε η Sharon Bowles , εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (B7-0565/2010 )

Ο José Manuel García-Margallo y Marfil (αναπλ.) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Arturs Krišjānis Kariņš , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo , εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Andreas Schwab και George Sabin Cutaş .

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Paul Rübig .

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič .

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sharon Bowles , εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (B7-0623/2010 ) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010 .


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.30 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

6.  Καταπολέμηση του ορθοκολικού καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0068/2010 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen και Lojze Peterle σχετικά με την καταπολέμηση του ορθοκολικού καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε στις 25 Νοεμβρίου 2010 τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στα Συνοπτικά Πρακτικά ως εγκριθέν κείμενο της παρούσας συνεδρίασης (P7_TA(2010 )0451 ) (βλ. παράρτημα 1) .

Παρεμβαίνει ο Pavel Poc .


7.  Στρατόπεδο Ασράφ (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0075/2010 που υπέβαλαν οι Alejo Vidal-Quadras , Stephen Hughes , Kristiina Ojuland , Søren Bo Søndergaard και Struan Stevenson σχετικά με το στρατόπεδο Ασράφ συγκέντρωσε στις 25 Νοεμβρίου 2010 τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στα Συνοπτικά Πρακτικά ως εγκριθέν κείμενο της παρούσας συνεδρίασης ( P7_TA(2010)0452 ) (βλ. παράρτημα 2) .

Παρεμβαίνει ο Struan Stevenson .


8.  Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1.  Προϋπολογισμός 2011 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, που υπέβαλαν, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κανονισμού, οι Joseph Daul , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz , εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Rebecca Harms , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE , σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2011 (B7-0683/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0433 )


8.2.  Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες [2009/2219(INI) ] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.Εισηγήτρια: Tokia Saïfi (A7-0312/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία ( P7_TA(2010)0434 )


8.3.  Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 [2010/2059(INI) ] - Επιτροπή Αναφορών.Εισηγήτρια: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία ( P7_TA(2010)0435 )


8.4.  Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασης του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 676/2008RT [2010/2086(INI) ] - Επιτροπή Αναφορών.Εισηγήτρια: Χρυσούλα Παλιαδέλη (A7-0293/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία ( P7_TA(2010)0436 )


8.5.  26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) [2010/2076(INI) ] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία ( P7_TA(2010)0437 )


8.6.  Τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού συστήματος (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού συστήματος [2010/2028(INI) ] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας.Εισηγητής: Ivo Belet (A7-0286/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0438 )

Παρεμβάσεις:

Ivo Belet (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.


8.7.  10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0624/2010 , B7-0625/2010 , B7-0626/2010 , B7-0627/2010 , B7-0628/2010 και B7-0649/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0624/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0624/2010 , B7-0625/2010 , B7-0626/2010 , B7-0627/2010 και B7-0649/2010 )

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Edit Bauer , Philippe Juvin , Lena Kolarska-Bobińska , Elisabeth Jeggle , Mariya Nedelcheva , Ελένη Θεοχάρους , Elisabeth Morin-Chartier , εξ ονόματος της Ομάδας PPE ·
Véronique De Keyser , Μαρία-Ελένη Κοππά , Ana Gomes , Richard Howitt , Roberto Gualtieri , εξ ονόματος της Ομάδας S&D ·
Norica Nicolai , Marielle De Sarnez , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE ;
Barbara Lochbihler , Franziska Katharina Brantner , Ulrike Lunacek , Heidi Hautala , Raül Romeva i Rueda , Jean Lambert , Indrek Tarand , Bart Staes , Nicole Kiil-Nielsen , Eva Lichtenberger , Frieda Brepoels , Catherine Grèze , Marije Cornelissen , Judith Sargentini , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE ;
Charles Tannock , εξ ονόματος της Ομάδας ECR .

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0439 )

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0628/2010 καταπίπτει.)


8.8.  Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0622/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0440 )


8.9.  Μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 [2010/2108(INI) ] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.Εισηγήτρια: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0441 )

Παρεμβάσεις:

Hannes Swoboda , για να προτείνει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 1 και Konrad Szymański , ο οποίος αντιτίθεται σε αυτήν την πρόταση. Η τροπολογία αυτή δεν κρατείται, επειδή περισσότεροι από 40 βουλευτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο να ληφθεί υπόψη.


8.10.  Προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2010) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0616/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0442 )


8.11.  Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0675/2010 , B7-0676/2010 , B7-0677/2010 , B7-0678/2010 , B7-0679/2010 , B7-0680/2010 και B7-0682/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0675/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0675/2010 , B7-0676/2010 , B7-0677/2010 , B7-0678/2010 , B7-0679/2010 , B7-0680/2010 και B7-0682/2010 )

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Ιωάννης Κασουλίδης , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Santiago Fisas Ayxela , Marco Scurria , Ernst Strasser , Cristian Dan Preda , εξ ονόματος της Ομάδας PPE ·
Adrian Severin , Véronique De Keyser , María Muñiz De Urquiza , Vincent Peillon , Guido Milana , Norbert Neuser , Ana Gomes , Gilles Pargneaux , Ulrike Rodust , Andres Perello Rodriguez , Richard Howitt , εξ ονόματος της Ομάδας S&D ·
Ivo Vajgl , Kristiina Ojuland , Luigi de Magistris , Izaskun Bilbao Barandica , Carl Haglund , Ramon Tremosa i Balcells , Anneli Jäätteenmäki , Graham Watson , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE ·
Raül Romeva i Rueda , Nicole Kiil-Nielsen , Ulrike Lunacek , Hélène Flautre , Jill Evans , Oriol Junqueras Vies , Judith Sargentini , François Alfonsi , Isabella Lövin , Barbara Lochbihler , Michèle Rivasi , Catherine Grèze , Frieda Brepoels , Martin Häusling , Jean Lambert , Bart Staes , Franziska Keller , José Bové , Indrek Tarand , Emilie Turunen , Margrete Auken , Alyn Smith , Eva Joly , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE ·
Charles Tannock , Michał Tomasz Kamiński , Tomasz Piotr Poręba , Adam Bielan , Ryszard Antoni Legutko , Zbigniew Ziobro , Jacek Olgierd Kurski , Marek Henryk Migalski , Ryszard Czarnecki , εξ ονόματος της Ομάδας ECR ·
Willy Meyer , João Ferreira , Sabine Lösing , Sabine Wils , Miguel Portas , Rui Tavares , Marisa Matias , Bairbre de Brún , Jacky Hénin , Marie-Christine Vergiat , Patrick Le Hyaric , Τάκης Χατζηγεωργίου , Helmut Scholz , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL ·
Fiorello Provera , εξ ονόματος της Ομάδας EFD .

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0443 )


8.12.  Ουκρανία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0650/2010 , B7-0671/2010 , B7-0672/2010 , B7-0673/2010 , B7-0674/2010 και B7-0681/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0650/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0650/2010 , B7-0671/2010 , B7-0672/2010 , B7-0673/2010 , B7-0674/2010 και B7-0681/2010 )

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Michael Gahler , Ιωάννης Κασουλίδης , Gunnar Hökmark , Inese Vaidere , Paweł Zalewski , Cristian Dan Preda , Lena Kolarska-Bobińska , Joachim Zeller , Traian Ungureanu , Jan Kozłowski , Jacek Protasiewicz , Mário David , εξ ονόματος της Ομάδας PPE ·
Adrian Severin , Hannes Swoboda , Marek Siwiec , Kristian Vigenin , Vilija Blinkevičiūtė , εξ ονόματος της Ομάδας S&D ·
Adina-Ioana Vălean , Siiri Oviir , Johannes Cornelis van Baalen , Jelko Kacin , Marielle De Sarnez , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Rebecca Harms , Werner Schulz , Indrek Tarand , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE ·
Charles Tannock , Paweł Robert Kowal , Adam Bielan , Ryszard Antoni Legutko , Ryszard Czarnecki , Tomasz Piotr Poręba , Konrad Szymański , εξ ονόματος της Ομάδας ECR ·
Jaromír Kohlíček , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL .

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0444 )

Παρεμβάσεις:

Ο Michael Gahler προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 8, η οποία κρατείται.


8.13.  Διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές [2010/2103(INI) ] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.Εισηγητής: Yannick Jadot (A7-0310/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0445 )

Παρεμβάσεις:

Ο Yannick Jadot (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 22, η οποία κρατείται.


8.14.  Εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες [2009/2201(INI) ] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.Εισηγητής: Harlem Désir (A7-0317/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0446 )

Παρεμβάσεις:

Ο Harlem Désir (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 32, η οποία κρατείται.


8.15.  Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0623/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0447 )


9.  Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Προϋπολογισμός 2011 - B7-0683/2010

Laima Liucija Andrikienė , Peter Jahr , Hannu Takkula

Έκθεση Tokia Saïfi - A7-0312/2010

Antonello Antinoro , Laima Liucija Andrikienė , Daniel Hannan

Έκθεση Ivo Belet - A7-0286/2010

Peter Jahr , Hannu Takkula , Sonia Alfano

10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια - RC-B7-0624/2010

Anneli Jäätteenmäki , Laima Liucija Andrikienė

Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα - B7-0622/2010

Dimitar Stoyanov

Έκθεση Lena Kolarska-Bobińska - A7-0313/2010

Jens Rohde , Jan Březina , Laima Liucija Andrikienė , Hannu Takkula , Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė , Seán Kelly

Προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2010) - B7-0616/2010

Jens Rohde

Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα - RC-B7-0675/2010

Antonio Masip Hidalgo , Anneli Jäätteenmäki

Ουκρανία - RC-B7-0650/2010

Dimitar Stoyanov , Laima Liucija Andrikienė

Έκθεση Yannick Jadot - A7-0310/2010

Jarosław Kalinowski

Έκθεση Harlem Désir - A7-0317/2010

Jarosław Kalinowski

Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία - B7-0623/2010

Jarosław Kalinowski


10.  Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Potito Salatto γνωστοποιεί ότι, λόγω τεχνικών προβλημάτων που συνδέονται με την κάρτα ψηφοφορίας του, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στις ψηφοφορίες επί της πρότασης ψηφίσματος B7-0683/2010 και επί της έκθεσης Tokia Saïfi - A7-0312/2010 .

Η Anja Weisgerber γνωστοποεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Tokia Saïfi - A7-0312/2010 .

Η Sonia Alfano γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της πρότασης ψηφίσματος B7-0623/2010 .


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.20 και επαναλαμβάνεται στις 15.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

11.  Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12.  Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2010 )


12.1.  Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0629/2010 , B7-0630/2010 , B7-0631/2010 , B7-0632/2010 , B7-0633/2010 και B7-0634/2010

Οι Bastiaan Belder , Véronique De Keyser , Anneli Jäätteenmäki , Peter van Dalen , Frieda Brepoels , Miguel Portas και Constance Le Grip παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Mario Mauro , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes , εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Franz Obermayr , μη εγγεγραμμένος, Esther de Lange , Mitro Repo , Tunne Kelam , Justas Vincas Paleckis και Bernd Posselt .

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Bogusław Sonik , Carl Schlyter , Konrad Szymański , Catherine Soullie και Sergio Paolo Francesco Silvestris .

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010 .


12.2.  Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0637/2010 , B7-0638/2010 , B7-0640/2010 , B7-0642/2010 , B7-0643/2010 και B7-0644/2010

Οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg , Marietje Schaake , Ryszard Czarnecki , Heidi Hautala και Thomas Mann παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Róża Gräfin von Thun und Hohenstein , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristiina Ojuland , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Cristian Dan Preda ο οποίος υποβάλλει ερώτηση "γαλάζια κάρτα" στον Reinhard Bütikofer ο οποίος και απαντά.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Csaba Sógor , Zuzana Brzobohatá , Jaroslav Paška , Csanád Szegedi , Angelika Werthmann , Bogusław Sonik και Sergio Paolo Francesco Silvestris .

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010 .


12.3.  Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0635/2010 , B7-0636/2010 , B7-0639/2010 , B7-0641/2010 , B7-0645/2010 , B7-0646/2010 και B7-0647/2010

Οι Véronique De Keyser , Marietje Schaake , Adam Bielan , Barbara Lochbihler , Rui Tavares και Bernd Posselt παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin , εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Ryszard Czarnecki , εξ ονόματος της Ομάδας ECR .

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι George Sabin Cutaş , Marc Tarabella , Sergio Paolo Francesco Silvestris και Bogusław Sonik .

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010 .


13.  Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


13.1.  Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0629/2010 , B7-0630/2010 , B7-0631/2010 , B7-0632/2010 , B7-0633/2010 , B7-0634/2010 και B7-0648/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0629/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0629/2010 , B7-0630/2010 , B7-0631/2010 , B7-0632/2010 , B7-0633/2010 και B7-0648/2010 )

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Elmar Brok , Constance Le Grip , Mario Mauro , Esther de Lange , Cristian Dan Preda , Bernd Posselt , Laima Liucija Andrikienė , Filip Kaczmarek , Lena Kolarska-Bobińska , Eija-Riitta Korhola , Monica Luisa Macovei , Elena Băsescu , Tunne Kelam , Elisabeth Jeggle , Cristiana Muscardini , Bogusław Sonik , Thomas Mann , Sari Essayah , Csaba Sógor , Martin Kastler , Carlo Casini , εξ ονόματος της Ομάδας PPE ·
Véronique De Keyser , Gianni Pittella , Silvia Costa , David-Maria Sassoli , εξ ονόματος της Ομάδας S&D ·
Louis Michel , Frédérique Ries , Marietje Schaake , Alexandra Thein , Renate Weber , Leonidas Donskis , Ramon Tremosa i Balcells , Sarah Ludford , Edward McMillan-Scott , Antonyia Parvanova , Kristiina Ojuland , Jelko Kacin , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE ·
Frieda Brepoels , Jill Evans , Barbara Lochbihler , Heidi Hautala , Jan Philipp Albrecht , Raül Romeva i Rueda , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE ·
Charles Tannock , Struan Stevenson , Peter van Dalen , εξ ονόματος της Ομάδας ECR ·
Fiorello Provera , Bastiaan Belder , εξ ονόματος της Ομάδας EFD ·
Cornelis de Jong .

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0448 )

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0634/2010 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

Véronique De Keyser , πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 3, για να ζητήσει μια διευκρίνιση από τον Mario Mauro επί της τροπολογίας αυτής.


13.2.  Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0637/2010 , B7-0638/2010 , B7-0640/2010 , B7-0642/2010 , B7-0643/2010 και B7-0644/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0637/2010

(αντικαθιστά τις B7-0637/2010 , B7-0638/2010 , B7-0640/2010 , B7-0642/2010 , B7-0643/2010 και B7-0644/2010 )

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Thomas Mann , Mario Mauro , Cristian Dan Preda , Bernd Posselt , Laima Liucija Andrikienė , Csaba Sógor , Filip Kaczmarek , Lena Kolarska-Bobińska , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein , Eija-Riitta Korhola , Monica Luisa Macovei , Elena Băsescu , Tunne Kelam , Bogusław Sonik , Sari Essayah , Martin Kastler , εξ ονόματος της Ομάδας PPE ·
Véronique De Keyser , Lidia Joanna Geringer de Oedenberg , εξ ονόματος της Ομάδας S&D ·
Marietje Schaake , Niccolò Rinaldi , Graham Watson , Ramon Tremosa i Balcells , Frédérique Ries , Leonidas Donskis , Renate Weber , Edward McMillan-Scott , Sarah Ludford , Antonyia Parvanova , Kristiina Ojuland , Marielle De Sarnez , Sonia Alfano , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE ·
Heidi Hautala , Eva Lichtenberger , Raül Romeva i Rueda , François Alfonsi , Frieda Brepoels , Catherine Grèze , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE ·
Charles Tannock , Michał Tomasz Kamiński , Konrad Szymański , Tomasz Piotr Poręba , Marek Henryk Migalski , Ryszard Czarnecki , Adam Bielan , Roberts Zīle , εξ ονόματος της Ομάδας ECR ·
Fiorello Provera , εξ ονόματος της Ομάδας EFD .

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0449 )


13.3.  Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0635/2010 , B7-0636/2010 , B7-0639/2010 , B7-0641/2010 , B7-0645/2010 , B7-0646/2010 και B7-0647/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0635/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0635/2010 , B7-0636/2010 , B7-0639/2010 , B7-0641/2010 , B7-0645/2010 , B7-0646/2010 και B7-0647/2010 )

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Laima Liucija Andrikienė , Lena Kolarska-Bobińska , Mario Mauro , Cristian Dan Preda , Bernd Posselt , Filip Kaczmarek , Eija-Riitta Korhola , Monica Luisa Macovei , Elena Băsescu , Tunne Kelam , Bogusław Sonik , Thomas Mann , Sari Essayah και Csaba Sógor , εξ ονόματος της Ομάδας PPE ·
Véronique De Keyser , Marc Tarabella και Rovana Plumb , εξ ονόματος της Ομάδας S&D ·
Ramon Tremosa i Balcells , Sonia Alfano , Leonidas Donskis , Niccolò Rinaldi , Edward McMillan-Scott , Sarah Ludford , Frédérique Ries , Renate Weber , Marietje Schaake , Antonyia Parvanova , Adina-Ioana Vălean , Marielle De Sarnez , Kristiina Ojuland και Anneli Jäätteenmäki , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE ·
Barbara Lochbihler , Christian Engström , Emilie Turunen , Heidi Hautala , Raül Romeva i Rueda και Gerald Häfner , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE ·
Geoffrey Van Orden , Charles Tannock , Michał Tomasz Kamiński , Adam Bielan , Nirj Deva , Ryszard Antoni Legutko , Tomasz Piotr Poręba , Konrad Szymański , Marek Henryk Migalski και Ryszard Czarnecki , εξ ονόματος της Ομάδας ECR ·
Marie-Christine Vergiat , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL ·
Fiorello Provera , εξ ονόματος της Ομάδας EFD .

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0450 )


14.  Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Η Véronique De Keyser γνωστοποιεί ότι, λόγω τεχνικών προβλημάτων που συνδέονται με την κάρτα ψηφοφορίας της, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B7-0629/2010 .


15.  Κατάθεση εγγράφωv

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (06903/2010 - C7-0384/2010 - 2007/0231(NLE) )

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (15381/2010 - C7-0385/2010 - 2010/0112(NLE) )

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου (15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE) )

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (COM(2010)0618 - C7-0387/2010 - 2010/0306(NLE) )

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI, EMPL

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT από τις Κάτω Χώρες) (COM(2010)0685 - C7-0389/2010 - 2010/2279(BUD) )

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 48/2010- Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0074/2010 - C7-0390/2010 - 2010/2280(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (11324/2010 - C7-0391/2010 - 2010/0106(NLE) )

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (15507/2010 - C7-0392/2010 - 2010/0108(NLE) )

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET


16.  Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

64

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

268

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

307

63/2010

Filip Kaczmarek

71

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

109

65/2010

Vincenzo Iovine

33

66/2010

Vincenzo Iovine

38

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

124

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

411

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

97

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

136

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

329

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

105

73/2010

Oreste Rossi

41

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

69

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

401

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

20

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

134

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

63

79/2010

Oreste Rossi

38

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

182

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

65

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Σταύρος Λαμπρινίδης , Judith Sargentini, Rui Tavares

41

83/2010

Elisabetta Gardini

16

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

49

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

59

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

97

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

27

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

87

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Σταύρος Λαμπρινίδης , Miroslav Ouzký, Manfred Weber

43

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

67

91/2010

Franz Obermayr

17

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

23


17.  Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


18.  Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 13 Δεκεμβρίου 2010 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2010.


19.  Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου