Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0142(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0307/2010

Předložené texty :

A7-0307/2010

Rozpravy :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Hlasování :

PV 19/01/2011 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0007

Zápis
Úterý 18. ledna 2011 - ŠtrasburkKonečné znění

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

13. Práva pacientů v přeshraniční zdravotní péči ***II (rozprava)
CRE

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Françoise Grossetête uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupili: Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady) a John Dalli (člen Komise).

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Dagmar Roth-Behrendt za skupinu S&D, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Milan Cabrnoch za skupinu ECR, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Oreste Rossi za skupinu EFD, Csanád Szegedi nezařazený, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß a José Manuel Fernandes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi a Petru Constantin Luhan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kriton Arsenis, Maria Da Graça Carvalho a Antigoni Papadopoulou.

Vystoupili: John Dalli, Enikő Győri a Françoise Grossetête.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 19.1.2011.

Poslední aktualizace: 22. února 2011Právní upozornění