Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0142(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0307/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0307/2010

Viták :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Szavazatok :

PV 19/01/2011 - 6.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0007

Jegyzőkönyv
2011. január 18., kedd - StrasbourgVégleges kiadás

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

13. A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok ***II (vita)
CRE

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Françoise Grossetête előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Enikő Győri (a Tanács soros elnöke) és John Dalli (a Bizottság tagja).

Felszólal: Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dagmar Roth-Behrendt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Antonyia Parvanova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Milan Cabrnoch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kartika Tamara Liotard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Oreste Rossi, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Csanád Szegedi, független, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß és José Manuel Fernandes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi és Petru Constantin Luhan.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kriton Arsenis, Maria Da Graça Carvalho és Antigoni Papadopoulou.

Felszólal: John Dalli, Enikő Győri és Françoise Grossetête.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.1.19-i jegyzőkönyv 6.1. pont .

Utolsó frissítés: 2011. február 17.Jogi nyilatkozat