Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0142(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0307/2010

Pateikti tekstai :

A7-0307/2010

Debatai :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Balsavimas :

PV 19/01/2011 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0007

Protokolas
Antradienis, 2011 m. sausio 18 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

13. Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse ***II (diskusijos)
CRE

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Françoise Grossetête (A7-0307/2010).

Françoise Grossetête pateikė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo: Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir John Dalli (Komisijos narys).

Kalbėjo: Peter Liese PPE frakcijos vardu, Dagmar Roth-Behrendt S&D frakcijos vardu, Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Csanád Szegedi, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß ir José Manuel Fernandes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi ir Petru Constantin Luhan.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kriton Arsenis, Maria Da Graça Carvalho ir Antigoni Papadopoulou.

Kalbėjo: John Dalli, Enikő Győri ir Françoise Grossetête.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 protokolo 19.1.2011.

Atnaujinta: 2011 m. vasario 28 d.Teisinis pranešimas