Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0142(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0307/2010

Texte depuse :

A7-0307/2010

Dezbateri :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Voturi :

PV 19/01/2011 - 6.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0007

Proces-verbal
Marţi, 18 ianuarie 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

13. Drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere ***II (dezbatere)
CRE

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia Consiliului în prima lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Françoise Grossetête a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Au intervenit: Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi John Dalli (membru al Comisiei).

Au intervenit: Peter Liese, în numele Grupului PPE, Dagmar Roth-Behrendt, în numele Grupului S&D, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Milan Cabrnoch, în numele Grupului ECR, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Csanád Szegedi, neafiliat, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß şi José Manuel Fernandes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi şi Petru Constantin Luhan.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kriton Arsenis, Maria Da Graça Carvalho şi Antigoni Papadopoulou.

Au intervenit: John Dalli, Enikő Győri şi Françoise Grossetête.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 19.1.2011.

Ultima actualizare: 8 martie 2011Notă juridică