Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2616(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0169/2011

Keskustelut :

PV 09/03/2011 - 6
CRE 09/03/2011 - 6

Äänestykset :

PV 10/03/2011 - 9.2
CRE 10/03/2011 - 9.2

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 9. maaliskuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos

6. Eteläiset naapurimaat ja erityisesti Libya humanitaariset näkökohdat mukaan luettuina (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Eteläiset naapurimaat ja erityisesti Libya humanitaariset näkökohdat mukaan luettuina

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski ja Gerard Batten.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Puheenvuorot: Elmar Brok, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miguel Portas, Adrian Severin, Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Mario Mauro, Juan Fernando López Aguilar, Kristiina Ojuland, Paweł Robert Kowal, Michael Gahler, Sylvie Guillaume, Edward McMillan-Scott, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Simon Busuttil, Ernst Strasser, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Nadezhda Neynsky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Salvatore Iacolino.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Arnaud Danjean, Richard Howitt, Sonia Alfano, Franziska Katharina Brantner, Ilda Figueiredo ja Mario Borghezio.

°
° ° °

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi Libyan siirtymäkauden kansallisen neuvoston valtuuskunnan, jonka johtajana toimivat Mahmoud Jebril Ibrahim El-Welfali ja Ali Aziz Al-Eisawi.

°
° ° °

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Edward McMillan-Scott, Mario Mauro ja Daniel Cohn-Bendit esittääkseen lisäkysymyksiä Catherine Ashtonille, joka vastasi niihin.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta Libyan tämänhetkisestä tilanteesta (B7-0169/2011)

- Martin Schulz, Ana Gomes, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Vincent Peillon, Harlem Désir, Sylvie Guillaume ja Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta eteläisistä naapurimaista ja erityisesti Libyasta (B7-0170/2011)

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta eteläisestä naapurimaista ja erityisesti Libyasta humanitaariset näkökohdat mukaan luettuina (B7-0171/2011)

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Isabelle Durant, Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta eteläisestä naapurimaista ja erityisesti Libyasta humanitaariset näkökohdat mukaan luettuina (B7-0172/2011)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ernst Strasser, Roberta Angelilli, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (B7-0173/2011)

- Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Helmut Scholz, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Takis Hadjigeorgiou, Marisa Matias ja Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta eteläisestä naapurimaista ja erityisesti Libyasta humanitaariset näkökohdat mukaan luettuina (B7-0174/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2011, kohta 9.2.

Päivitetty viimeksi: 30. maaliskuuta 2011Oikeudellinen huomautus