Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2616(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0169/2011

Debatten :

PV 09/03/2011 - 6
CRE 09/03/2011 - 6

Stemmingen :

PV 10/03/2011 - 9.2
CRE 10/03/2011 - 9.2

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 9 maart 2011 - StraatsburgDefinitieve uitgave

6. De zuidelijke nabuurschapslanden, in het bijzonder Libië, en onder meer de humanitaire aspecten (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De zuidelijke nabuurschapslanden, in het bijzonder Libië, en onder meer de humanitaire aspecten

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski en Gerard Batten.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miguel Portas, Adrian Severin, Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Mario Mauro, Juan Fernando López Aguilar, Kristiina Ojuland, Paweł Robert Kowal, Michael Gahler, Sylvie Guillaume, Edward McMillan-Scott, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Simon Busuttil, Ernst Strasser, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Nadezhda Neynsky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra en Salvatore Iacolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Arnaud Danjean, Richard Howitt, Sonia Alfano, Franziska Katharina Brantner, Ilda Figueiredo en Mario Borghezio.

°
° ° °

De Voorzitter heet namens het Parlement de delegatie van de Nationale overgangsraad van Libië onder leiding van Mahmoud Jebril Ibrahim El-Welfali en Ali Aziz Al-Eisawi welkom..

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Het woord wordt gevoerd door Edward McMillan-Scott, Mario Mauro en Daniel Cohn-Bendit om aanvullende vragen te stellen aan Catherine Ashton, die hierop antwoordt.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Libië (B7-0169/2011);

- Martin Schulz, Ana Gomes, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Vincent Peillon, Harlem Désir, Sylvie Guillaume en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, over de zuidelijke nabuurschapslanden en in het bijzonder Libië (B7-0170/2011);

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, over de zuidelijke nabuurschapslanden en in het bijzonder Libië, en onder meer de humanitaire aspecten (B7-0171/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Isabelle Durant, Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over de zuidelijke nabuurschapslanden en in het bijzonder Libië, en onder meer de humanitaire aspecten (B7-0172/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ernst Strasser, Roberta Angelilli, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Libië (B7-0173/2011);

- Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Helmut Scholz, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Takis Hadjigeorgiou, Marisa Matias en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, over de zuidelijke nabuurschapslanden en in het bijzonder Libië, en onder meer de humanitaire aspecten (B7-0174/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 10.3.2011.

Laatst bijgewerkt op: 30 maart 2011Juridische mededeling