Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2616(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0169/2011

Debaty :

PV 09/03/2011 - 6
CRE 09/03/2011 - 6

Głosowanie :

PV 10/03/2011 - 9.2
CRE 10/03/2011 - 9.2

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 9 marca 2011 r. - StrasburgWersja ostateczna

6. Południowe sąsiedztwo, w szczególności Libia, w tym kwestie humanitarne (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: Południowe sąsiedztwo, w szczególności Libia, w tym kwestie humanitarne

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski i Gerard Batten.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Elmar Brok, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej karty” Miguel Portas, Adrian Severin, Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Mario Mauro, Juan Fernando López Aguilar, Kristiina Ojuland, Paweł Robert Kowal, Michael Gahler, Sylvie Guillaume, Edward McMillan-Scott, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Simon Busuttil, Ernst Strasser, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Nadezhda Neynsky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Salvatore Iacolino.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Arnaud Danjean, Richard Howitt, Sonia Alfano, Franziska Katharina Brantner, Ilda Figueiredo i Mario Borghezio.

°
° ° °

Przewodniczący przywitał w imieniu Parlamentu delegację z libijskiej Narodowej Rady Tymczasowej, której przewodniczyli Mahmoud Jebril Ibrahim El-Welfali oraz Ali Aziz Al-Eisawi.

°
° ° °

Głos zabrała Catherine Ashton.

Głos zabrali: Edward McMillan-Scott, Mario Mauro i Daniel Cohn-Bendit w celu zadania pytań uzupełniających Catherine Ashton, na które udzieliła ona odpowiedzi.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, w sprawie obecnej sytuacji w Libii (B7-0169/2011);

- Martin Schulz, Ana Gomes, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Vincent Peillon, Harlem Désir, Sylvie Guillaume i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, w sprawie sąsiedztwa południowego, w szczególności Libii (B7-0170/2011);

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, w sprawie sąsiedztwa południowego, w szczególności Libii, w tym aspektów humanitarnych (B7-0171/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Isabelle Durant, Rebecca Harms i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sąsiedztwa południowego, w szczególności Libii, w tym aspektów humanitarnych (B7-0172/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ernst Strasser, Roberta Angelilli, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Libii (B7-0173/2011);

- Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Helmut Scholz, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Takis Hadjigeorgiou, Marisa Matias i Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sąsiedztwa południowego, w szczególności Libii, w tym aspektów humanitarnych (B7-0174/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 10.3.2011.

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2011Informacja prawna