Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2586(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0193/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/05/2011 - 12.3

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 12 Май 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия

12.3. Споразумението за партньорство в областта на риболова между Европейския съюз и Мавритания (гласуване)

Разискването се състоя на 7 март 2011 (точка 19 от протокола от 7.3.2011).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 12 май 2011 (точка 6 от протокола от 12.5.2011).

Предложения за резолюция B7-0193/2011, B7-0194/2011, B7-0195/2011, B7-0196/2011 и B7-0197/2011/rev

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0193/2011

(за замяна на B7-0193/2011, B7-0194/2011, B7-0195/2011, B7-0196/2011 и B7-0197/2011/rev):

внесени от следните членове на ЕП:

Carmen Fraga Estévez, от името на групата PPE,

Ulrike Rodust, от името на групата S&D,

Carl Haglund, от името на групата ALDE,

Isabella Lövin, от името на групата Verts/ALE,

João Ferreira, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2011)0232)

Последно осъвременяване: 30 Юни 2011 г.Правна информация