Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0280(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0178/2011

Forhandlinger :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Afstemninger :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.17
CRE 23/06/2011 - 12.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 28/09/2011 - 4.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0421

Protokol
Onsdag den 22. juni 2011 - BruxellesEndelig udgave

16. Forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer ***I - Gennemførelse af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud * - Krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer *.- Budgetovervågning i euroområdet ***I - Overvågning af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker ***I - Gennemførelsesforanstaltninger for at korrigere uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer [KOM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse af gennemførelse af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud [KOM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om krav til medlemsstaternes budgetrammer [KOM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet [KOM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker [KOM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om håndhævelsesforanstaltninger til at korrigere uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet [KOM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool og Carl Haglund forelagde deres betænkninger.

Talere: András Kármán (formand for Rådet) og Olli Rehn (næstformand i Kommissionen).

Talere: Pervenche Berès (ordfører for EMPL) og Sari Essayah (ordfører for EMPL).

Talere: Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen, Stephen Hughes for S&D-Gruppen, Sharon Bowles for ALDE-Gruppen, Ivo Strejček for ECR-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, Claudio Morganti for EFD-Gruppen, Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Udo Bullmann, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Sven Giegold, Nikolaos Chountis, Francisco Sosa Wagner, Íñigo Méndez de Vigo, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Danuta Maria Hübner, Liem Hoang Ngoc og Ramon Tremosa i Balcells.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Peter van Dalen, Ilda Figueiredo og Jean-Paul Gauzès.

(den fortsatte forhandling: se punkt 18 i protokollen af 22.6.2011).

Seneste opdatering: 6. oktober 2011Juridisk meddelelse